Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF) som har vida förgreningar på hela universitetet. Centrum för genusforskning har som gemensamt övergripande mål att tillämpa och fortlöpande utveckla tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt på genusvetenskapliga frågor i en ömsesidig dialog mellan olika discipliner. Centrum för genusforskning samverkar även med det omgivande samhället och är drivande i utvecklingen av tillämpad genusforskning. Vid Centrum för genusforskning bedrivs såväl traditionellt vetenskapliga projekt som samverkansprojekt med externa aktörer. CGF bedriver forskning med följande inriktningar: maskulinitetsstudier, transgenderstudier, organisatoriskt förändringsarbete, och genus, hälsa och teknik. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av grundforskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår:

 • Undervisning i genusvetenskap inklusive kursansvar och ansvar för kursutveckling på grundnivå och avancerat nivå samt handledning av uppsatser på B- och D-nivå. Undervisning och handledning kan komma att bedrivas på både svenska och engelska.
 • Aktivt engagemang i miljöns dagliga arbete och med att utveckla utbildning.

Behörighetskrav 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i genusvetenskap är den som dels har a) avlagt kandidatexamen i genusvetenskap eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område och b) har undervisningserfarenhet på grundnivå inom genusvetenskap eller i kurser med genusvetenskapliga perspektiv. För anställning krävs också visad pedagogisk skicklighet och att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid.

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättningen fästs stor vikt vid undervisningserfarenhet från grundutbildning i genusvetenskap, med särskild tonvikt vid feministisk organisationsanalys, jämställdhetsarbete och genusintegrering i både ett nationellt och ett globalt perspektiv. Förmåga att förmedla komplexa teoretiska och metodiska sammanhang i tal och skrift på svenska och engelska är av vikt.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad på 6 månader med omfattning på minst 50 %, men kan komma att utökas enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.

Ansökan

Ansökan ska bestå av;

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammanställning/CV
 • Fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • Redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • Dokumentation och intyg som styrker pedagogiska meriter
 • Redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • Kopior på examensbevis och intyg
 • Minst två referenspersoner ska anges

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-05-28.

Ange dnr. REK 2020/113

Välkommen med din ansökan! 

Lediga anställningar och mer information om rekrytering vid Karlstads universitet finns på vår hemsida: https://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/jobba-har/lediga-anstallninga. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning. 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 -100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/113
Kontakt
 • Stefan Karlsson, proprefekt, 054 700 1327
 • Ulf Mellström, professor, 054 700 2013
 • Sölve Holm, studierektor, 054 700 1835
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-05-07
Sista ansökningsdag 2020-05-28

Return to job vacancies