Karlstads universitet / Lärarutbildningens kansli

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Lärarutbildningen vid Karlstads universitet finns i en matrisorganisation med en lärarutbildningsnämnd. Lärarutbildningsnämnden arbetar på uppdrag av rektor och har ett övergripande ansvar för kvalitet och kvalitetsutveckling av innehållet i utbildning och forskning inom sitt ansvarsområde. Lärarutbildningsnämnden har också ett övergripande ansvar för den pedagogiska utvecklingen inom ansvarsområdet.

Det administrativa stödet för lärarutbildningsnämnden organiseras i en enhet ”Lärarutbildningens kansli”. Enheten ska ge stöd till dekan, lärarutbildningsnämnd, institutioner, lärare och studenter. Arbetssättet ska kännetecknas av flexibilitet där verksamhetens behov sätts i fokus. Kansliet leds av en chef som är underställd dekan.

Chef för lärarutbildningens kansli – arbetsuppgifter
Du arbetar nära dekan, som är chef för lärarutbildningsnämnden, och du ingår i nämndens ledningsgrupp. Kanslichefens uppgift är att leda verksamheten vid avdelningen så att dess uppgifter fullgörs på ett effektivt sätt och biträda dekan i frågor om bland annat budgetering och uppföljning mm.

I uppdraget ingår bland annat

  • Att ansvara för att beslutsunderlag arbetas fram och bereds samt implementeras och följs upp efter tagna beslut,
  • Att ansvara för beredning av ärenden från nämnden till rektor,
  • Att stödja externt inriktade processer såsom studentrekrytering, internationalisering och samverkan med det omgivande samhället,
  • Personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare.

Ditt arbete innebär även ett nära samarbete med övriga administrativa avdelningar inom universitetets centrala stödfunktioner, där du ingår i chefsgruppen.

Kvalifikationer
För anställningen krävs relevant akademisk utbildning liksom god kännedom om lärarutbildning och det allmänna skolväsendet i Sverige. Tidigare erfarenhet av arbete inom utbildnings- och forskningssektorn är meriterande.

Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete förutsätts och du trivs med både strategiskt och operativt arbete. 

För att lyckas i rollen som kanslichef behöver du vara strukturerad med god analytisk förmåga och ett gott omdöme. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. 

Kanslichefen är arbetsledare och chef för enhetens kansli med ett femtontal medarbetare. Vi värdesätter därför goda erfarenheter av arbetsledning med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Som ledare har du förmågan att entusiasmera och motivera medarbetare, i såväl det dagliga arbetet som i förändrings- och utvecklingsarbete. Även annan erfarenhet av att leda och samordna verksamhet med administrativ personal är värdefull. Att kunna skapa förtroende och goda samarbeten med din omgivning är andra viktiga egenskaper. 

Vad kan vi erbjuda dig?
Är du rätt person kan vi erbjuda dig mångsidiga och utmanande arbetsuppgifter i en viktig och samhällsnyttig verksamhet. Du får möjligheten att leda och utveckla arbetet i en kunskapsintensiv miljö, tillsammans med engagerade medarbetare. Vi erbjuder goda anställningsvillkor, gemenskap och personlig utveckling. För dig som flyttar till Karlstad från annan ort kan vi erbjuda personligt anpassad introduktion i Värmland med stöd bl.a. för att hitta bostad och nya nätverk. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad med tillträde snarast enligt överenskommelse. Omfattningen är heltid och beräknas pågå t o m 2020-11-30. Eventuellt kan förlängning komma att bli aktuellt.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska innehålla aktuell CV, personligt brev med beskrivning av dina meriter i förhållande till anställningen och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Bifoga underlag som stöder din CV i form av examensintyg, anställningsintyg etc.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/233
Kontakt
  • Jessica Eriksson, dekan, 054-7001742, mobil 070-770 5159
  • Nina Thelander, prodekan, 054-700 1537
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2019-11-05
Sista ansökningsdag 2019-11-24

Return to job vacancies