Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fyra ämnen:  byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem. På institutionen finns forskargruppen Pro2BE (Processer och Produkter för en hållbar BioEkonomi) som fokuserar på att söka hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar i skogsindustrin och samhället i stort. Pro2BE är den forskargrupp som fokuserar på övergången från den nuvarande ekonomiska/tekniska kulturen baserad på konsumtion av icke-förnybara resurser till en ekonomi baserad på förnybara resurser. Skogsindustrin, med vilken Pro2BE har en lång historia av samarbete i olika forskningsprojekt, är en viktig intressent i denna övergång. Pro2BE:s forskningsinriktning går hand i hand med Region Värmlands prioriteringar utifrån länets smart specialiseringsagenda där skogsbaserad bioekonomi är högprioriterat. Ämnet miljö- och energisystem och forskargruppen Pro2BE befinner sig i ett expansivt skede och vi söker därför en projektassistent forskning i miljö- och energiysystem med inriktning skogsbaserad bioekonomi, med placering vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i forskargruppen Pro2BE vid Karlstads universitet i nära samarbete med en eller flera regionala testbäddar. Arbetet kommer huvudsakligen fokusera på testning av pelletsprodukter. Detta innefattar både materialforskning för att studera och förutsäga pelletsprodukters egenskaper och utveckling av jordförbättrande tillsatser i skogen.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som avlagt en doktorsexamen i miljö- och energisystem, kemiteknik, växtbiologi eller annat område av betydelse för projektet.

Bedömningsgrunder
Vikt läggs vid den sökandes forskningsmeriter med relevans för Pro2BE:s forskningsområden.

Stor vikt läggs vid forskningserfarenhet inom relevanta fält för projektet: lignocellulosa, pelletproduktion, växtbiologi, markkemi och experimental design.

Vikt läggs också vid erfarenhet av laboratoriearbete, initiativförmåga och engagemang.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning från 1 nov - 31 december  2019, med möjlighet till förlängning på hel- eller deltid. 

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg. Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till tjänstens innehåll
  • CV
  • kopior på intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev
  • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag: 27 oktober 2019

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Temporary position 3-6 months
Anställningen avslutas 2020-04-30
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/221
Kontakt
  • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054- 700 1194
  • Karin Granström, universitetslektor, 054 - 700 1265
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2019-10-27

Return to job vacancies