Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vi utlyser nu en anställning som doktorand i psykologi med avslutning doktorsexamen med inriktning mot stressrelaterade sjukdomar, kognitiva funktioner och hjärnaktivitet. Doktoranden kommer att arbeta inom ett forskningsprojekt som syftar till att förstå hur självrapporterad kognitiv funktion relaterar till neuropsykologisk funktionsförmåga och hjärnaktiveringsmönster. Det kommer att finnas möjlighet att formulera egna forskningsfrågor inom ramen för projektets övergripande syften.

På universitetets hemsida finns information om ämnet psykologi med aktuell studieplan för forskarutbildning.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen:

-har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller

-har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller

-inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper (muntligt som skriftligt) i svenska och engelska är ett krav.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid statistisk förmåga och uppvisade metodkunskaper. Dokumenterad erfarenhet av projekt om stress och kognitiv funktion är meriterande. Särskilt meriterande är klinisk erfarenhet som legitimerad psykolog med inriktning mot neuropsykologi samt vetenskaplig kompetens inom ämnen som är relevant för det aktuella forskningsområdet. Stationeringsort är Karlstad. Anställningen som doktorand omfattar maximalt fyra år, men förlängning med upp till ett halvår kan ske om arbetsuppgifterna vid sidan om forskarutbildningen också omfattar annan forskning, utbildning eller administration. Dessa arbetsuppgifter får högst utgöra 20 procent av full arbetstid.

Ansökan

Ansökan sker elektroniskt och ska bestå av:

  • Meritförteckning
  • Åberopade C- D- och E-uppsatser
  • Eventuella andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
  • En kortfattad (1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet

 

 Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/214
Kontakt
  • Anna Stigsdotter Neely, Professor , 054-700 1545
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-10-16
Sista ansökningsdag 2019-11-06

Return to job vacancies