Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, bedriver undervisning och forskning inom fysik, elektroteknik, maskinteknik och materialteknik. Undervisningen i maskin- och materialteknik sker inom civilingenjörsprogrammen, främst maskinteknik, samt högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik och innovationsteknik & design. Undervisningen består av såväl teoretiska moment som praktiska, laborativa moment.

Vi söker nu en universitetsadjunkt för en tidsbegränsad anställning inom undervisningen i främst materialtekniska kurser.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning inom materialtekniska kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå. Exempel på förekommande arbetsuppgifter är laborationshandledning och undervisning i teoretiska moment, exempelvis räkneövningar. Administrativa uppgifter kan förekomma.

Behörighetskrav
För att vara behörig för anställningen krävs civilingenjörsexamen i maskinteknik, alternativt masterexamen i samma ämne.

För anställningen krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske. Samtliga universitetsadjunkter ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. Blir aktuell anställning förlängd ska utbildningen planeras in, inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid, inom de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Visad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i materialteknik och maskinteknik på högskolenivå, är av särskild vikt.

Erfarenhet av laborationshandledning på avancerad nivå, kopplad till forskning inom materialteknik, är av stor vikt. Erfarenhet av avancerade forskningsinstrument inom materialteknik är av stor vikt.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning. 

Villkor
Anställningen är på 100 % med start 2019-11-01 eller enligt överenskommelse och tidsbegränsad till och med 2020-01-31. Förlängning kan bli aktuell.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av examensbevis, relevanta betyg, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som styrker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande 
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:
Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/208

Sista ansökningsdag: 2019-10-21

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Temporary position 3-6 months
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/208
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt, 054-700 1677
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR, 054 700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-10-14
Sista ansökningsdag 2019-10-21

Return to job vacancies