Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Sedan hösten 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) vid Karlstads universitet, det sjunde juristprogrammet i Sverige. Programmet erbjuder grundläggande juridisk utbildning med fördjupad ämnesprofilering inom skatterätt, affärsjuridik, straff-/processrätt samt humanjuridik och ger allmän behörighet för tingstjänstgöring. I övrigt erbjuder ämnet ett kursutbud som i dagsläget främst riktar sig till studenter inom Ekonomprogrammet, Fastighetsprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet, Politices kandidatprogrammet samt Socionomprogrammet. Vid ämnet arbetar i dagsläget ca 20 personer, bl.a. sex professorer, en docent, fyra lektorer och en adjunkt samt sju doktorander. Handelshögskolan vid Karlstads universitet satsar samtidigt med programutvecklingen på en utveckling av den juridiska forskningen och inrättade i december 2014 en forskarutbildning i juridik med åtta olika inriktningar: allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt och straffrätt. Ämnet siktar framledes på rekryteringar inom flera centrala rättsområden och deldiscipliner, varvid nu sökes en universitetslektor i civilrätt, miljörätt eller offentlig rätt med inriktning mot humanjuridik.

Arbetsuppgifter
I anställningen som universitetslektor i civilrätt, miljörätt eller offentlig rätt sökes en person med mycket god kompetens i humanjuridiska ämnen som socialrätt, miljörätt, migrationsrätt eller liknande. Undervisning i andra, närliggande juridiska områden kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå (profileringsspår) samt uppsatshandledning på dessa nivåer och på examensarbeten. Vi söker en universitetslektor som är en god pedagog och som även aktivt vill delta i ämnets utveckling av det nya programmet på grundnivå och avancerad nivå samt utveckling av forskarutbildningen, vilken bedrivs i samarbete med andra lärosäten. I anställningen som universitetslektor ingår forskning om 20 %. Vi förutsätter ett aktivt deltagande i ansökningar om externa forskningsmedel och utvecklingen av ämnets externa kontakter – vi ser gärna en utveckling och uppbyggnad av forskning inom de humanjuridiska ämnena.

Behörighetskrav
För behörighet till anställning som universitetslektor krävs juris doktorsexamen i civilrätt, miljörätt, offentlig rätt eller närliggande ämnen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
För den utlysta tjänsten krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper.  Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för de två första årens anställning.  Sökande skall ha uppvisat en god undervisningsförmåga på grundnivå och avancerad nivå (eller motsvarande) samt ha forskningserfarenheter inom det humanjuridiska området.

För behörighetskrav i övrigt, se HF 4 kap. 4 § samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av befattningen kommer särskild och lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning med anknytning till humanjuridiska områden och visad skicklighet som kan bidra till att utveckla ämnets forskning inom området. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning på olika nivåer i utbildningen samt förmågan att handleda och examinera.  Undervisningsspråket är svenska och god muntlig och skriftlig förmåga på svenska är därför av särskild vikt. Av särskild vikt är även att den sökande har mycket god kompetens i humanjuridiska ämnen som socialrätt, miljörätt, migrationsrätt eller liknande.
Det är av stor vikt att visa förmåga att bygga upp nationella och internationella kontakter inom och utom akademin samt att attrahera externa forskningsmedel. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. Bedömningen grundas även på meriter inom administration.
Handledarerfarenhet från forskarutbildning är meriterande. Den sökande bör ha goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex.
 • läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor” som finns på vår hemsida kau.se/jobba-hos-oss/  

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2019/180

Sista ansökningsdag: 2019-09-30

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/180
Kontakt
 • Martin Grimberg Löfgren, prefekt, 054-700 1975
 • Stefan Olsson, ämnesföreträdare, 054-700 1913
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR, 054-700 1404
Publicerat 2019-08-29
Sista ansökningsdag 2019-09-30

Return to job vacancies