Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vi söker nu efter en universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är direkt kopplad till uppdraget som verksamhetschef för psykologmottagningen. Huvudsakligen innebär arbetet som verksamhetschef att på ett övergripande plan ansvara för att mottagningens verksamhet bedrivs på ett rättssäkert och etiskt korrekt vis som gynnar utbildningsverksamheten, det terapeutiska arbetet samt forskningen som bedrivs vid mottagningen. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling kan ingå i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad.

Behörighetskrav

För behörighet till anställningen krävs avlagd psykologexamen samt erfarenhet av arbete som legitimerad psykolog. För anställning krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under kompetensutvecklingstiden. Lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är sökandes erfarenhet av arbete med koordinering av verksamheten vid psykologmottagning kopplad till psykologprogram. Erfarenhet av undervisning på högskola eller universitet inom fält med nära koppling till chefsuppdraget såsom samtalsmetodik, ledarskap och terapeutisk verksamhet är också av särskild vikt. Tidigare erfarenheter av att ha arbetat i ledande uppdrag med höga krav på självständighet och personalansvar är meriterande, liksom goda IT- och datakunskaper.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde har ett vetenskapligt förhållningssätt och tar ansvar för sina arbetsuppgifter samt har förmågan att arbeta självständigt.

Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, är det av stor vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad 12 månader på deltid (20%) men kan komma att utökas. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Eventuell möjlighet till förlängning.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammansställning med minst två angivna referenspersoner
 • Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
 • Kopior på examensbevis och intyg 

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-06-30

Ange dnr. REK 2019/152

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/152
Kontakt
 • Fredrik Hjärthag, studierektor, 054-7002270
 • Stefan Karlsson, proprefekt, 054 -700 13 27
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-06-18
Sista ansökningsdag 2019-06-30

Return to job vacancies