Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Den specialpedagogiska miljön vid Karlstads universitet befinner sig i ett spännande utvecklingsskede så vi ser gärna sökanden med intresse för att aktivt delta i utvecklingen av projektidéer och utbildningsinriktningar. Anställningen är primärt riktad mot undervisning i de kurser som ämnet specialpedagogik ger både fristående, i program och som delar i lärarutbildningsprogram varför vi ser sökande med relevanta erfarenheter i relation till detta. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet Specialpedagogik också Pedagogiskt arbete och Idrott och hälsa. Institutionen har idag runt 115 medarbetare. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad. 

Vi söker nu en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet inom området specialpedagogik.

Arbetsuppgifter

Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

 • Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand specialpedagogikområdet
 • Bedömning av examinationsuppgifter
 • Handledning av examensarbeten
 • Undervisning i uppdragsutbildningar
 • Kurs- och programledarskap
 • Aktivt delta i utvecklingen av olika utbildningar

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.  

Bedömningskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i specialpedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll, den som genomfört högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogiskt utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.  

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå/lärarutbildning, genomförd specialpedagog- eller speciallärarutbildning. Av särskild vikt är också erfarenhet av arbete som specialpedagog/speciallärare i kommunal skolverksamhet. Även erfarenhet av arbete i särskola är av särskild vikt. Av särskild vikt är erfarenhet av forskning eller annat vetenskapligt arbete inom det specialpedagogiska området. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk. 

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Vi lägger också stor vikt vid dokumenterad erfarenhet av arbete/samverkan med externa intressenter som till exempel olika ämnesnära nätverk, kommuner, andra universitet/högskolor och myndigheter. Vi förutsätter att Du kan jobba självständigt men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ. Av stor vikt är också att du har erfarenhet och kompetens så att du vid behov även skulle kunna undervisa på andra lärarprogram. 

Meriterande är även dokumenterad erfarenhet av handledning/mentorskap samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisningens digitalisering.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på halvtid (50%) med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammansställning med minst två angivna referenspersoner
 • Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
 • Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvisböcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-05-26.

Ange dnr. REK 2019/123.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/123
Kontakt
 • Björn Eliasson, prefekt, 054-7002406
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-05-13
Sista ansökningsdag 2019-05-26

Return to job vacancies