Karlstad University / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the enriching presence of diverse backgrounds and competencies among students and staff. Read more about working at Karlstad University https://www.kau.se/en/work-us

Arbetsuppgifter
Ämnet medicinsk vetenskap söker en universitetslektor med stort intresse för undervisning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning i anatomi och fysiologi samt patofysiologi. Vid undervisning på sjuksköterskeprogrammet kan arbete inom universitetets kliniska träningscenter förekomma. Givna delar i arbetet är kursansvar och kursutveckling. Ämnet befinner sig i en utvecklingsfas så arbetet kommer även omfatta kursutveckling. I anställningen ingår även viss tid för forskning. Den sökande förväntas delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.  

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i Medicinsk vetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i biomedicinsk vetenskap eller motsvarande samt visat pedagogisk skicklighet. För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4 och Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Lika vikt läggs vid prövningen av pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av undervisning i Anatomi och fysiologi och närbesläktade ämnen. Den bedöms utifrån förmågan att på alla utbildningsnivåer planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmågan att handleda och examinera. Särskild vikt läggs även vid klinisk erfarenhet inom hälso- och sjukvård. God förmåga att undervisa såväl på campus som distans är av stor vikt samt vana att hantera digitala lärplattformar är meriterande. Av vikt är  erfarenhet av digitala journal- och kvalitetssystem som används inom hälso- och sjukvård. Stor vikt läggs även vid nätverkande med omgivande samhälle liksom intresset av att etablera internationella kontakter.

Legitimation till yrken inom hälso- och sjukvård är meriterande liksom erfarenhet av utvecklingsarbete och metodutveckling inom hälso- och sjukvård. Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ. Vi fäster stor vikt vid att den sökande deltar aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid, 6 månader, med start snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

• personligt brev

• meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet

• intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper

• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet

• redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration

• planer för framtida verksamhet

• redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska

• publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

• kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref. nr REK2019/14

Sista ansökningsdag 2019-02-13

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.Type of employment Temporary position 3-6 months
Employment expires 2019-08-31
Contract type Full time
First day of employment Snarast eller enligt överenskommelse
Salary Månadslön
Number of positions 1
Working hours 100%
City Karlstad
County Värmlands län
Country Sweden
Reference number REK2019/14
Contact
  • Helene Hjalmarson, prefekt, 070-385 1793
Union representative
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Published 25.Jan.2019
Last application date 13.Feb.2019 11:59 PM CET

Return to job vacancies