Karlstads universitet /Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Institutionen utbildar studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram och ett masterprogram i hälsovetenskap samt bedriver fristående kurser inom omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Inom institutionen bedrivs forskning med olika inriktningar inom området hälsa. För doktorander inom området finns Forskarskolan Hälsa. Institutionen har ett nära samarbete med Region Värmland. Inom Oral hälsa finns ett pågående utvecklingsarbete tillsammans med Folktandvården för uppbyggnad av utbildning och Akademisk folktandvårdsklinik.

Då det finns ett stort behov av legitimerade tandhygienister har universitetet under 2018 påbörjat arbetet mot uppstart av ett nytt treårigt tandhygienistprogram med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige.

Arbetsuppgifter

Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och bygga upp och skapa framtidens tandhygienistprogram. Egen forskarutbildning ingår i syfte att avlägga doktorsexamen, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. I arbetsuppgifterna ingår utveckling av programmet och undervisning. Undervisningen omfattar planering, kursutveckling, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammet och i förekommande fall fristående kurser och uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak på distans och klinisk handledning vid campus. Undervisningen sker mestadels på svenska. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och lärarens arbete.

Behörighet

För anställningen krävs tandhygienistexamen och magisterexamen inom oral hälsa eller annat område som kan bedömas likvärdigt. Alternativt kan anställning erbjudas med enbart kandidatexamen, då ingår inte egna forskarstudier i arbetsuppgifterna men kan tillkomma senare.

Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, pedagogisk skicklighet,  erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom tandhygienistutbildningen. Vidare läggs stor vikt vid personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. Vikt läggs också vid akademisk administrativ erfarenhet. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle och internationella erfarenheter är särskilt meriterande. Meriterande är tidigare studier på forskarnivå inom oral hälsa eller närliggande områden.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse
 

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens dokumenterats på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en varit chef

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad.

Ange ref.nr: REK2019/4

Sista ansökningsdag: 2019-02-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/4
Kontakt
  • Helene Hjalmarson, prefekt Hälsovetenskaper, 070-385 1793
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Return to job vacancies