Job opening City Application deadline
Doctoral Student in Educational Work with focus on religious education Karlstad 29.Oct.2023
Doctoral Student in Physics, Metal/Semiconductor (MSCA COFUND proj PRISMAS) Karlstad 31.Oct.2023
Doctoral Student in Physics, Organic Solar Cells (MSCA COFUND proj PRISMAS) Karlstad 31.Oct.2023
Doktorand i pedagogiskt arbete Karlstad 22.Oct.2023
Kommunikatör med inriktning webb Karlstad 23.Oct.2023
Senior Lecturer in Media and Communication Studies Karlstad 31.Oct.2023
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Karlstad 11.Oct.2023
Universitetsadjunkt i oral hälsa, vikariat Karlstad 15.Oct.2023
Universitetsadjunkt i processrätt Karlstad 05.Oct.2023
Universitetsadjunkter i omvårdnad Karlstad 10.Nov.2023
Login Subscribe to job