Två stipendier på 25 000 kronor utdelas till student inom teknikområdet som utvecklat en idé som kan leda till patent eller tillverkning i Sverige.

Stipendiet är öppet att söka endast för studenter vid Karlstads universitet.

Ansökan ska vara individuell samt avse ett avgränsat projekt. Till ansökan om stipendium ska bifogas:

  • Personligt brev
  • CV / Meritförteckning
  • Resultatintyg (från Ladok)
  • Intyg från lärare/handledare vid Karlstads universitet
  • Presentation av den utvecklade idén

Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas inte. Handlingar som hör till ansökan ska bifogas som bilagor.

Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast 12 april 2023

En sammanvägd bedömning av ansökan genomförs baserad på följande kriterier:

  • Tidigare studieresultat inom området stipendiet avser
  • Föreslagna projektets genomförbarhet
  • Anknytning till stipendiets syfte

Eventuella frågor besvaras av Eric Nilsson, e-post: eric.nilsson@kau.se.

Beslut om vilka som tilldelats stipendier fattas av en stipendiekommitté, där även en studentrepresentant ingår. Stipendiekommitténs beslut meddelas i maj/juni 2023.

Ansøgningsfristen er overskredet.

Tilbage