Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning av Prismas

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Materialvetenskap är ett av fakultetens strategiska forskningsområden och har en inspirerande multidisciplinär atmosfär. Materialfysikgruppen har ett brett intresseområde som omfattar forskning om metall/halvledare, nanomaterial, organiska molekylära och kiselbaserade solceller, kau.se/sv/fysik/ forskning/material-fysik. Forskningen kring metall/halvledare är inriktad på ytstrukturer; tunna metallfilmer och organiska kristallina skikt, med användning av experimentella tekniker såsom sveptunnelmikroskopi , fotoelektronspektroskopi och synkrotronstrålning [1-3]. Materialfysikgruppen består för närvarande av åtta seniora forskare, två postdoktorer och tre doktorander och växer nu kraftigt genom rekryteringar av flera doktorander och postdoktorer.

Referenser

 1. Spin coupling of Ag thin film growth on Sn/Ge(111)-(Ö3×Ö3), Surf. Sci. 719, 122043 (2021).
 2. Layer-by-layer control of Ag thin film growth on Sn/Si(111)-(Ö3×Ö3)R30°, Surf. Sci. 701, 121697 (2020).
 3. Quantum well states in thin Ag films grown on the Ga/Si(111)-Ö3×Ö3 surface, Phys. Rev. B 97, 195430 (2018)

Vad erbjuder vi dig

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas. En anställning som doktorand omfattar samma förmåner som övriga anställningar vid universitetet. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsförmåner etc. Läs mer om anställningsförmåner här kau.se/jobbahos-oss/jobb/formaner.

Karlstads universitet vill ge alla anställda goda möjligheter att kunna balansera arbete med fritid och familj.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att delta i projektet ”Topologi av ultratunna metallfilmer på halvledare”, MSCA COFUND-projektet PRISMAS.

En doktorand förväntas huvudsakligen ägna sig åt forskarstudier. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng inklusive doktorsavhandlingen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att driva ämnets arbete vidare. För att bidra till en positiv arbetsmiljö och institutionens verksamhet ska doktoranden vara en närvarande och aktiv del av den dagliga verksamheten och arbetsplatsgemenskapen.

Vi söker blivande doktorander som är intresserade av tunna metallskikt på halvledarytor. Målet med projektet är att öka kunskapen om ytrekonstruktioner, samt att utveckla nya metoder för tillväxt av ultratunna filmer, vilket kan leda till nya materialegenskaper och nya tillämpningar. Kristallytor av kisel och germanium, modifierade med atomlager av metaller ovanpå, används som substrat. Genom att använda olika metaller och variera prepareringsmetoderna kan en stor variation i ytornas egenskaper uppnås. Sådana ytor är därför utmärkta substrat för systematiska studier av kopplingen och interaktionen mellan filmer och substrat.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet har du som har senast vid anställningens start (beräknad 2024-03-01) avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå, eller som på annat sätt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du som antas till forskarutbildningen i fysik ha avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en pågående doktorandutbildning, d.v. s. inte redan har en doktorsexamen.

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, få du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31. För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder

Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet. Bedömningen kommer vidare att fokusera på den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, ämnet för specialisering av den sökandes studier, ämne och kvaliteten på de självständiga  skriftliga arbeten som ingått i utbildningen och den sökandes avsikt att närvara och aktivt delta i forskningsmiljön.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande, har förmåga att arbeta självständigt och att du har ett positivt förhållningssätt, samt god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet av forskning inom ytfysik, användning av scanning probetekniker och synkrotronstrålning.

Villkor

Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1 mars 2024. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet. En doktorandanställning kan innefatta undervisning eller annan institutionstjänstgöring på upp till 20%. Om det tillämpas förlängs anställningen upp till fem år. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan skickas in via Varbi https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar och ska innehålla följande dokument:

 •  CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser, med bifogad utskrift av examensbevis på engelska
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning. När det gäller ofullständiga ansökningar (särskilt om de saknar de handlingar som anges ovan) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att inte ta med dem i urvalsförfarandet, utan något ytterligare meddelande till de berörda kandidaterna.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Sista ansökningsdatum: 31 oktober 2023

Kontakt

För mer information om anställningen eller forskningsprojektet kontakta:

Lars Johansson, prefekt, e-mail: lars.johansson@kau.se, telefon +46730943868

Hanmin Zhang, docent, e-mail: hanmin.zhang@kau.se, telefon +46703058769

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Vid frågor om anställningsvillkor och liknande kontakta:
HR-specialist Elisabeth Wessling, elisabeth.wessling@kau.se, telefon +46547001778

Fackliga representanter:

Denita Gustavsson, OFR +46547001434

Thomas Bragefors, SACO +460547001714

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt fastställd lönestege för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/199
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt , +46547001677
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb