Karlstads universitet / Institution för språk, litteratur och interkultur

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI) består av ämnena engelska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och interkultur. Vid ämnet engelska bedrivs omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå samt även forskarutbildning. Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik). Ämnet engelska utför också ett omfattande uppdrag inom universitetet med att dels språkgranska och översätta interna och externa dokument, såsom kursplaner, styr- och policydokument och annonser, samt med att dels undertexta videomaterial för undervisning och intern och extern kommunikation. Utöver detta så språkgranskar och översätter ämnet även forskningsrelaterade texter och publikationer. Mer information om universitetet finns på kau.se och mer information om ämnet finns på kau.se/ISLI

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att producera, redigera och översätta undertexter på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår också översättning och språkgranskning av texter till och från svenska och engelska inom hela universitetets organisation och verksamheter. Viss undervisning i engelska kan även förekomma.

Som anställd på Karlstads universitetet förväntas du delta i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen. Du förväntas också att samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i engelska krävs minst kandidatexamen i engelska. Vidare krävs excellent språkbehärskning av både engelska och svenska, samt dokumenterad erfarenhet av undertextning, översättning och språkgranskning inom det akademiska området eller inom staten.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid den sökandes dokumenterade förmåga att producera, redigera och översätta undertexter på svenska och engelska, samt att översätta och språkgranska texter mellan svenska och engelska på hög nivå med säker känsla för olika texttyper och genrer.

Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är även erfarenhet av undervisning, speciellt på universitetsnivå.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning:
Karlstads universitets anställningsordning.

Villkor

Anställningen är tillsvidare, omfattningen är 50% och tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
  • Redogörelse för språkkunskaper
  • Arbetsprover av olika typer av undertextning och översättningar från svenska till engelska (max 5) 
  • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Therese Sjöberg
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-05-26                                      

Ange referensnr: 2023/106

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/106
Kontakt
  • Andreas Nyström, prefekt, 0760044898
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-04-28
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb