Karlstads universitet / Enheten för studentstöd

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Inom avdelningen för utbildningsstöd finns bland annat enheten för studentstöd med verksamheter som studenthälsa, studie- och karriärvägledning, riktat pedagogiskt stöd, International Office och samverkanskoordinatorer. Inom studenthälsan har vi valt att profilera vår verksamhet mot förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå vad gäller studierelaterad ohälsa. Vi fokuserar på kurativa stödsamtal, hälsoupplysning, preventivt arbete samt normkritiska frågor. Inom verksamheten görs inga sjukvårdande eller behandlande insatser. Vi arbetar efter konceptet framgångsrika studier, vilket innebär att vi utgår från aktivt lärande, motivation och balans i livet. Inom studenthälsan arbetar fyra personer varav tre är kuratorer och en hälsopedagog. Vi söker nu en person med specialpedagogisk kompetens för att i ett nära samarbeta med universitetspedagogiska enheten (UPE) utveckla stödet till studenter och personal inom sakområdet.

Arbetsuppgifter

Studenthälsan arbetar, som beskrivet ovan, bland annat med förebyggande arbete och som ett led i att arbeta mot studieavhopp, söker vi nu en specialpedagog eller dig som har specialpedagogisk kompetens. Den befattningen som blir aktuell för anställningen kommer utgå från din kompetens/utbildningsnivå. Du kommer att arbeta för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar i relation till utbildningssituationen och förbättra lärares kunskap kring att möta studenter med funktionsnedsättningar/psykisk ohälsa. Arbetet kommer att ske i nära samarbete studenthälsan, universitetspedagogiska enheten (UPE) och riktat pedagogiskt stöd.

Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande och utvecklande med fokus på grupp och organisation. Antalet studenter med riktat pedagogiskt stöd har ökat kraftigt under de senaste åren varför du behöver kunna erbjuda handledning till lärare i bemötande av studenter i behov av särskilt stöd. En viktig del är också att arbeta för en generell ökad kunskap om utmaningar som studenter med olika funktionsvariationer möter. Arbetet kan även innebära grupp- och individaktiviteter riktade mot studenter. I ditt arbete bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs.

Projektet kommer att fortlöpa under ett år och ska utmynna i upparbetandet av specialpedagogiska verktyg/metoder att implementera på universitetet, samt ökad kunskap om inkluderande undervisning.

I arbetet ingår regelbundna möten med berörda funktioner vid enheten, avdelningsgemensamma möten/aktiviteter samt uppsökande verksamhet mot lärare, institutioner och andra verksamheter vid universitetet. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller har examen i specialpedagogik eller annan specialpedagogisk kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det krävs att du har god samarbetsförmåga då tjänsten kommer att innebära ett nära samarbete över enhetsgränser. Vidare krävs att du har god förståelse för målgruppen och dess förutsättningar och behov, samt är självständig i ditt arbete och har god förmåga att ta egna initiativ. Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera värderar vi högt, likaså din flexibilitet. Erfarenhet av att arbeta vid universitet samt kunskap i undervisningsmetoder vid universitet är meriterande. 

Då dina kontakter kan komma att vara engelskspråkiga, krävs det goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad och gäller från 2023-08-21 eller enligt överenskommelse till och med 2024-07-31. Omfattningen är 100 % men kan justeras efter överenskommelse, dock lägst 50 %. Möjlighet finns till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
  • CV.
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
  • Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-06-04

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-21 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/97
Kontakt
  • Susanna Svensson, 054-7002411
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-04

Tillbaka till lediga jobb