Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet expanderar, vilket ger oss möjlighet att annonsera ut en postdoktoranställning för att vidareutveckla vår framgångsrika forskning.

Beskrivning

Folkhälsovetenskap tillhör institutionen för hälsovetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknik vid Karlstads universitet. Inom folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus på barns liv och hälsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett miljömedicinspår med fokus på miljöfaktorer tidigt i livet och deras betydelse för hälsa och utveckling hos barn, ett samhällsmedicinspår som fokuserar på utsatta barn, våld i nära relationer och hälsofrämjande miljöer samt ett spår inom medicinsk vetenskap som omfattar bland annat anatomi, fysiologi och patologi.

I ämnet finns flera erkända och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion, tillsammans med för närvarande sju doktorander. Av betydelse för den aktuella tjänsten är SELMA-studien, en graviditetskohort som följer mer än 2 000 mor-barn-par från tidig graviditet över förlossning och upp i skolålder med fokus på miljöfaktorer (hormonstörande kemikalier), genetik/epigenetik och barns hälsa och utveckling (www.selmastudien.se). Vår forskning inom SELMA sker i nära samarbete med världsledande institutioner i Sverige och Europa/USA, där vi kopplar samman våra epidemiologiska studier med experimentella undersökningar i cell- och djurmodeller för ökad molekulär förståelse och bättre riskbedömningssystem för farliga kemikalier. Forskningen finansieras av forskningsråd nationellt (Vetenskapsrådet, Formas) och inom EU och US-NIH.

Arbetsuppgifter

Anställningen är central i två projekt som nyligen finansierats inom ramen för SELMA-studien med start 2023: För det första ett EU-projekt, RE-MEND, där vi tillsammans med 15 internationella partners ska undersöka hur hormonstörande kemikalier i interaktion med genetik och epigenetik påverkar psykisk ohälsa hos barn i endokrinkänsliga livsstadier. Det andra projektet, Epi-Clock, ska undersöka om den prenatala miljön kan påverka epigenetiska klockor hos barn och vidare undersöka om sådana förändringar i den epigenetiska klockan är associerade till barns neuroutveckling. Postdoc-tjänsten kommer att vara central i detta arbete tillsammans med kliniker och andra experter som krävs för att tolka resultaten.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Anställningen är en möjlighet för dig att arbeta 100% med forskning i en internationell miljö i ett framgångsrikt projekt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen inom bioinformatik, beräkningsbiologi, epidemiologi eller inom ett angränsande område. Du kan även ha en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och den bör vara utgången senast tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

För att vara behörig till anställningen krävs även att den sökande har visat på forskning inom miljöepidemiologi, beräkningsbiologi med fokus på stora kohorter eller liknande forskningsinriktningar. Sökanden måste vara mycket erfaren och skicklig i statistisk analys av stora kliniska datamängder, erfarenhet av minst en OMICs-teknologi och dess bearbetning samt analys, och ha erfarenhet av att analysera exponeringar i humana data och andra modeller. Verifiering förväntas i form av publikationer av hög akademisk kvalitet i internationella tidskrifter inom forskningsdomänen.

För anställningen krävs god skriftlig och muntlig kunskap i engelska.

Bedömningskriterier

Särskild vikt kommer att ges till dokumenterad skicklighet och erfarenhet av analys av "big data" med fokus på statistisk modellering. Särskild vikt kommer vidare att ges till färdigheter i prediktiv modellering, artificiell intelligens, maskininlärning, nätverksbiologi, kemoinformatik, epidemiologi, utveckling av bioinformatiska verktyg och tillhörande kunskap om molekylärbiologiska verktyg.

Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvar, engagemang och en positiv inställning till kollegor och studenter.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad anställning på heltid som postdoktor i 3 år. Externa medel för anställningen finns beviljade för 5 år framåt. Anställningen påbörjas så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

  • cv
  • personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
  • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
  • kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
  • kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
  • intyg över språkkunskaper
  • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/302

Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/302
Kontakt
  • Carl-Gustaf Bornehag, 0705866565
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-01-13
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb