Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap. Flera av institutionens forskare är internationellt erkända som ledande inom sina respektive ämnesområden, vi publicerar oss regelmässigt i högt rankade internationella tidskrifter och har en levande ansökningskultur där vi de senaste åren erhållit medel från bl a VR, RJ, Anderstiftelsen och FORTE. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet, den inspirerande forskningsmiljön och ett fika i världsklass.

Beskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys. Vid institutionen finns även ett nystartat internationellt masterprogram, Geomedia Studies: Media, Mobility and Spatial Planning.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen:

 • forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era, https://www.kau.se/media/node) med ett fokus på av journalistikens samhällsroll, praktik och publik i en digital och fragmenterad tidsålder, samt
 • forskningsmiljön Geomedia (http://www.kau.se/geomedia/) som fokuserar på mediernas betydelse för att organisera och ge mening åt olika rum och platser - och vice versa - med fokus på till exempel turism, varadgsliv och populärkultur.

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildningsprogrammen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Kurserna kommer i huvudsak vara inriktade mot informationsarbete i teori och praktik, strategisk kommunikation samt visuell kommunikation och design. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Enligt arbetstidsavtalet har en lektor 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning. Med externa medel kan denna tid utökas.

Vi fäster stor vikt vid att du som medarbetare deltar aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet och instititutionen.

Varför ska du välja MKV vid Karlstads universitet?

Vi siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället och vår framgångsrika forskningsmiljö har stor internationell genomslagskraft. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Vi verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning på Karlstads universitet innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis ett välutvecklat program för friskvård, läs mer om våra förmåner här: förmåner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är MKV vid Karlstads universitet rätt plats!

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning. Eftersom institutionens närmaste undervisningsbehov är inom kurser som huvudsakligen ges på svenska, är ett behörighetskrav goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Av särskilt stor vikt är att du har bred kunskap i medie- och kommunikationsvetenskap och erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser.

Vi lägger särskilt stor vikt vid du har dokumenterat god undervisningserfarenhet inom områden som informationsarbete i teori och praktik, strategisk kommunikation samt visuell kommunikation och design.

Vi lägger stor vikt vid att du har en vetenskaplig profil som passar in i forskningsfälten för Geomedia och NODE, samt att du har dokumenterat hög kompetens inom såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Vidare lägger vi stor vikt vid att du har erfarenhet av att söka och erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Vi lägger även stor vikt vid god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Vidare lägger vi stor vikt vid att du som person är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga, fungerar väl i grupp men även är självständig och har god förmåga att ta egna initiativ.

Av vikt är att du har god administrativ förmåga, ett trevligt bemötande samt att du har förmåga att hantera arbetstoppar samt parallellt pågående processer.

Det ses också som meriterande om den sökande har

 • erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet,
 • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.
De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD, Ange ref.nr REK2021/143.

Sista ansökningsdag: 2021-08-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/143
Kontakt
 • Christer Clerwall, prefekt, 054-700 1106
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 1404
Publicerat 2021-06-16
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tilbage til Ledige stillinger