Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap utlyser en doktorandplats med avslutning doktorsexamen med inriktning mot säkerhet för BPF. Doktorandplatsen är ett samarbete mellan forskargrupperna Distribuerade system och kommunikation (DISCO) och Privacy and Security (PriSec) vid Karlstads universitet och Red Hat Research.

DISCO-gruppens forskning inkluderar utvecklingen av transport- och applikations-lager protokoll, tekniker för låg-latens kommunikation, prestandamätningar och design av framtida 5G system för trådlös kommunikation såsom användandet av NFV/SDN och molnbaserade RAN och core nätverk. PriSec-gruppens forskning är bred, från interdisciplinär forskning kring användbarhet av säkerhetssystem och integritetsskyddande teknologier till trafikanalys och bidrag till Tor-projektet. Pågående forskning inkluderar hur man förklarar integritetsskyddande maskininlärning och förbättrade resurseffektiva trafikanalys-attacker med hjälp av sidokanaler (exempelvis involverande DNS).

Red Hat är världens ledande leverantör av lösningar baserade på öppen källkod för företag. Med ett samarbetsbaserat tillvägagångssätt levererar de högpresterande Linux, moln, container och Kubernetes-teknologier. Red Hat bidrar till många relevanta tillämpade forskningsprojekt inom öppen källkods-världen, bland annat med programmerbara nätverkslösningar av hög prestanda baserade på exempelvis eXpress Data Path (XPD) och Berkeley Packet Filter (BPF).

På samma gång sker arbete kring att förbättra säkerheten för Linux-kärnan (såsom kernel lockdown mode) som leder till en rad utmaningar kring att säkert kunna använda BPF från utanför kärnan i Linux.

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen.

Doktorandplatsen är fokuserad på säkerhet för Linux-baserade system när BPF-kod tillhandahålls av användare för att köras i Linux-kärnan. Det planerade arbetet inkluderar hotmodellering, att förbättra den befintliga BPF verifieraren, minnessäkerhet och interaktionerna mellan BPF och utökad säkerhetsfunktionalitet i Linux-kärnan såsom kernel lockdown mode och cgroups. En viktig aktivitet är att bättre förstå när (och potentiellt var i Linux-kärnan) BPF är uppenbart säkert respektive osäkert att använda, och att arbeta för att utöka de fall då BPF säkert kan användas genom att undersöka möjliga lösningar till de identifierade anledningarna att BPF anses osäkert.

Doktoranden förväntas att forska inom området genom att kombinera säkerhetsanalyser med design av nya säkerhetsmekanismer samt praktiska experiment och implementation. Kunskap eller erfarenhet inom ett eller flera av områdena kärnprogrammering, praktisk användning av Linux/Unix, säkerhetsutvärderingar (exempelvis hotmodellering eller sårbarhetsforskning), säker konstruktion av system och dataanalys är meriterande. Mycket god programmeringsförmåga är ett krav.

Doktoranden förväntas arbeta dels självständigt, dels i team, med att entusiastiskt bedriva forskning. En stor del av arbetet kommer att ske i samarbete med andra forskare och ingenjörer från Red Hat, och det är därför önskvärt att doktoranden har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i projekt.

Enligt överenskommelse mellan Karlstads universitet och Red Hat Research så kommer resultaten av samarbetet att tillgängliggöras fritt för allmänheten. Framförallt så kommer utvecklad mjukvara att släppas som öppen källkod och publikationer publiceras som open access.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet för antagningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning med fokus på de planerade arbetsuppgifterna. Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning och omfattar fyra års heltidsstudier. Om doktoranden tar på sig andra uppgifter kring forskning, undervisning eller administration utöver doktorandstudierna kan anställningen förlängas med upp till ett år. Dessa uppgifter kan inte vara av större omfattning än 20% av heltid.

Tillträde till tjänsten 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och för att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen
 • En meritförteckning (CV)
 • Examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
 • Kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande
 • Om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Icke-elektroniska dokument kan skickas till:

Karlstads universitet

Att. Maria Möller

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

651 88 Karlstad Sverige

Märk alla dokument som hör till ansökan med referensnummer REK 2021/111

Sista ansökningsdag 2021-08-31

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Kontakt
 • Tobias Pulls, 054 700 2475
 • Anna Brunström, 054 700 1795
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-12
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tillbaka till lediga jobb