Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vill du utbilda framtidens byggingenjörer och medverka till hållbarhet inom byggbranschen? Då kanske du är vår nya kollega!

Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, ett kandidatprogram samt inom lärarutbildning.

Ämnet byggteknik är ett av fyra ämnen vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Ämnet bedriver undervisning för högskoleingenjörer och fastighetsekonomer. I undervisningen har vi en grund i hållbar utveckling/hållbart byggande och digitala hjälpmedel i byggprocessen (BIM). Forskningen vid ämnet är under uppbyggnad och fokuserar på hållbart byggande. Institutionens forskning bedrivs i hög grad i samverkan med näringslivet både regionalt och nationellt.

Vi söker nu en, eventuellt två, vikarierande universitetsadjunkter i byggteknik.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning i kurser i byggingenjörs- och fastighetsekonomi­utbildningen. Kurser som kan vara aktuella är exempelvis grundläggande byggteknikkurser och hållbart byggande. I anställningen ingår även administrativa uppgifter och kursplanering. Du förväntas delta aktivt i ämnets arbete med utveckling av utbildningen både innehållsmässigt och pedagogiskt. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram.

Behörighetskrav
För anställning krävs minst högskoleingenjörsexamen med byggteknisk inriktning, eller motsvarande kompetens. Kunskaper i modern nordisk byggteknik och byggnadsprojektering enligt svenska normer, regler och branschstandarder är ett krav.

För anställning som universitetsadjunkt krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Anställning kan ske även om högskolepedagogisk utbildning saknas under förutsättning att den anställde genomför utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden i ett senare skede. Samtliga lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Kunskaper och erfarenhet inom området energi och fukt i byggnader

 • Breda ämneskunskaper inom byggteknikområdet

 • Erfarenhet av att undervisa inom ämnet

 • God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift eftersom utbildningen sker på svenska

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • Yrkeslivserfarenhet inom området med fokus på projektering

 • Kunskaper i programvaror som är vanligt förekommande i projektering

 • Kunskaper inom hållbart byggande

Vi fäster särskild vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbets- och kommunikativ förmåga, initiativtagande, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid, samt eventuellt ett ytterligare vikariat på hel-/deltid, med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse, till och med 2021-06-30. Anställningen kan komma att förlängas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som styrker tidigare anställningar
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2020/96

Sista ansökningsdag: 2020-05-26

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/96
Kontakt
 • Malin Olin, proprefekt, 054-700 1590
 • Johan Vessby, studierektor, 054-700 1234
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-05-06
Sista ansökningsdag 2020-05-26

Tilbage til Ledige stillinger