Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i biologi med inriktning mot ekologi i rinnande vatten vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Projektet kommer att fokusera på ekologiska individbaserade modeller för lax- och öringpopulationer i reglerade vattendrag.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV), är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, miljövård och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (http://www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att (i) producera högupplösta kartor över det fysiska habitatet i rinnande vatten, (ii) bedöma vattnets hydrauliska miljö genom att använda 2- eller 3-D-modeller, (iii) utveckla och använda individbaserade modeller för fiskpopulationer i rinnande vatten för att bedöma effekterna av vattenreglering. Projektet kan inkludera både fält- och laborativt arbete, samverkan med intressenter, medverkan i möten, workshops och konferenser.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 hp i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller masternivå omfattande 30 hp.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna: Bland kandidaterna kommer den personen som bedöms ha bäst förmåga att framgångsrikt avsluta utbildningen och att producera en avhandling av stort vetenskapligt värde och originalitet att väljas. I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på (1) kandidatens akademiska prestation med hänsyn till betyg och kursbredd samt kvalité på examensarbete på magister- eller masternivå (30 hp), och (2) dokumenterad kunskap om spatial analys och ekologisk modellering. Stor vikt läggs på kunskap om det rinnande vattnets ekologi och ekosystem, landskapsekologi och datorprogrammering. Erfarenhet av att kartlägga habitat i rinnande vatten och att provta fiskpopulationer är också meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, samt B-körkort är meriterande. Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön. Dessutom läggs stor vikt vid personliga egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga, förmåga att ta egna initiativ och att etablera goda relationer.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- eventuellt rekommendationsbrev.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress (ange referensnummer REK 2019/258):
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap
Åsa Ivansson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-01-10

Ange referensnummer: REK 2019/258

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/258
Kontakt
  • John Piccolo, professor, john.piccolo@kau.se, 054-700 14 02
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-12-16
Sista ansökningsdag 2020-01-10

Tillbaka till lediga jobb