Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå och avancerad nivå (kandidat-, magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning vid Karlstads universitet är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar fyra forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Vårdkvalitet och Patientsäkerhet, Etik och Värdighet, Lärande och Kompetensutveckling och Hälsa och Prevention. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa.

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen Du ingår som en naturlig del i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kommer till viss del att delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och levande miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning ömsesidigt kan utvecklas.

Vi värdesätter goda relationer med aktörer i regionen varvid samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Övriga förekommande arbetsuppgifter på institutionen kan ingå.

I arbetsuppgifterna ingår planering, kursutveckling och undervisning inom sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har  du specialistsjuksköterskeutbildning  kan det vara aktuellt med undervisning inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Samverkan med Region Värmland och viss samverkan nationellt kan förekomma liksom vissa resor i anställningen.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet  förväntas du delta i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Behörighetskrav
För anställningen krävs sjuksköterskeexamen och avlagd magisterexamen inom omvårdnad eller annat område som kan bedömas likvärdigt. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskilt vikt vid att du har aktuell klinisk erfarenhet som sjuksköterska samt erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildningen. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle är särskilt meriterande. Nivå på din akademiska utbildning tas med i bedömningen. Pågående egen forskarutbildning samt erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion är meriterande. Vidare läggs stor vikt vid personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

• personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll

• CV

• kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev

• beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter

• redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen

• intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper

• kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav en chef

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad.
Ange ref.nr: REK2019/81

Sista ansökningsdag: 2019-05-20

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/81
Kontakt
  • Helene Victoria Hjalmarson, 070 385 1793
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-04-29
Sista ansökningsdag 2019-05-20

Tilbage til Ledige stillinger