Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Centrum för genusforskning (CGF) vid Karlstads universitet bedriver transdisciplinära studier och CGFs övergripande syfte är att tillämpa och kontinuerligt utveckla inter- och transdisciplinära ansatser i relation till kön och genus och dess överlappande kategorier. Detta sker genom ömsesidig kritisk dialog mellan olika discipliner och genusforskningen. CGF samverkar kontinuerligt med externa aktörer och driver utvecklingen av tillämpad genusforskning. I samarbete med de genusvetenskapliga miljöerna vid Örebro universitet och Linköpings universitet samordnar CGF den internationella forskningskonsortiet GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (www.gexcel.org). CGF är medlem i RINGS – The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. Forskningen vid CGF fokuserar fyra forskningsområden: genus, hälsa och teknologi, maskulinitet, transgender samt jämställdhetsintegrering och organisatoriskt förändringsarbete. Transdisciplinär bredd och en kombination av teori och empiri präglar all forskning vid CGF. Ämnet genusvetenskap som är nära knutet till CGF erbjuder kurser på grund- och avancerad nivå, liksom internationella doktorandkurser.

Vi söker dig som har särskild kompetens inom området maskulinitetsstudier och organisatoriskt förändringsarbete.

Arbetsuppgifter

Förutom undervisning och forskning innehåller anställningen följande arbetsuppgifter:

 • att stärka genusvetenskaplig forskning inom ett av centrets fyra forskningsfält i syfte att utarbeta en plattform för att kunna attrahera externa forskningsmedel (genus; hälsa och teknologi; maskulinitet; transgenderstudier; jämställdhetsintegrering och organisatoriskt förändringsarbete) med speciell tonvikt på maskulinitetsstudier och organisatoriskt förändringsarbete
 • att utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom transdisciplinär genusvetenskap, med särskilt med fokus på genus; hälsa och teknologi; maskulinitet; transgender; jämställdhetsintegrering och organisatoriskt förändringsarbete
 • att utveckla uppdragsutbildningskurser med inriktning mot någon eller flera av CGFs fyra forskningsfält
 • att vara en aktiv del i och utveckla internationella forskarnätverk vid CGF och Karlstads universitet
 • att anordna populärvetenskapliga arrangemang i genusvetenskap med inriktning mot någon eller flera av CGFs fyra forskningsfält
 • att aktivt delta i den dagliga verksamheten vid CGF och bidra till att utveckla en livaktig forsknings- och undervisningsmiljö.

Behörighetskrav

Behörig för anställning är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första anställningsåren.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid genusvetenskaplig kompetens inom ett eller flera av CGFs fyra forskningsfält (genus; hälsa och teknologi; maskulinitet; transgenderstudier; jämställdhetsintegrering och organisatoriskt förändringsarbete) med tonvikt på maskulinitetsstudier och organisatoriskt förändringsarbete. Särskild vikt läggs också vid den sökandes erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ett eller flera av centrets fyra forskningsfält. Eftersom anställningens innehåll kräver språkkunskaper, läggs särskild vikt vid den sökandes förmåga att tala och skriva på svenska och engelska.

Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att delta i nätverk, utveckla projekt och samordna verksamheter. Stor vikt läggs också vid den sökandes sociala förmåga att verka inom CGFs forskningsmiljö och med dess samarbetspartners. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för verksamheten. Detta förutsätter att du är närvarande i det dagliga arbetet på institutionen.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Anställningen tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.

Ansökan

Till ansökan bifogas väldokumenterade meriter. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den dokumenterar den egna kompetensen på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • meritsammanställning med två referenser
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • beskrivning av meriter i relation till anställningens innehåll och arbetsuppgifter
 • planer för den framtida forskningen
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-02-17.

Ange dnr. REK 2018/276

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/276
Kontakt
 • Ulf Mellström, Professor, 054 700 20 13
 • Sebastian Mohr, Föreståndare, 054-700 22 79
 • Line Holth, Prefekt, 054-700 19 05
Publicerat 2019-01-18
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tilbage til Ledige stillinger