Karlstad University / Faculty of Health, Science and Technology / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning
Karlstads universitet satsar på forskning och utbildning inom ekologi och naturvård, särskilt i sötvattensmiljöer. Biologiämnet har drygt 30 anställda och tillhör Institutionen för miljö och livsvetenskaper inom Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. I ämnet biologi ges grundutbildning upp till mastersnivå. Biologi är forskarutbildningsämne med för närvarande 7 doktorander.

Forskningen inom biologi på Karlstads universitet har två huvudinriktningar; ekologi och naturvård i rinnande vatten samt biologididaktik. Forskningen kring ekologi och naturvård bedrivs av forskargruppen ” Naturresurs rinnande vatten”. Gruppen har från 2017 utsetts till en stark forskningsmiljö av Karlstads universitet och har erhållit extra medel för att utveckla gruppens forskningsprofil. Den utlysta tjänsten är främst knuten till ekologi och naturvård. Här arbetar forskare med frågeställningar som berör bland annat vattenreglering, kantzoners betydelse för akvatiska organismer, biotiska interaktioner och habitatekologi, fiskvandring, vinterekologi och sötvattensmusslors ekologi (www.kau.se/biologi/forskning; nrrv.se). Forskargruppen samarbetar med aktörer innanför och utanför universitetet, såsom länsstyrelser, kommuner, kraftbolag, Havs- och vattenmyndigheten samt Norsk Institutt för Naturforskning. Didaktikforskningen bedrivs huvudsakligen om undervisning och lärande inom genetik och hållbar utveckling, och ingår i centrumbildningen ”SMEER” (http://www.kau.se/en/smeer).

Vi söker en lektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi i ett forskningsområde som kompletterar den forskning som bedrivs inom NRRV vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning på våra ekologikurser på grundnivå, inom fördjupningskurser i naturvårdsbiologi, evolutionsbiologi eller beteendeekologi, samt relevanta kurser på mastersnivå - främst i naturvårdsbiologi. Ytterligare undervisning inom lärarutbildning eller andra kurser inom biologiprogrammet kan komma i fråga.

I anställningen ingår också att komplettera den forskning som idag bedrivs inom biologiämnet, samt att handleda framtida doktorander inom ämnesområdet. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med forskare inom forskargruppen ”Naturresurs rinnande vatten”. Möjlighet finns också att samarbeta med den didaktiska forskningsgruppen SMEER.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs avlagd doktorsexamen i biologi med inriktning landskapsekologi eller motsvarande vetenskapliga kompetens. Behörig att anställas som lektor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet biologi med inriktning landskapsekologi. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande till anställningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att vägas lika mycket. Bedömningen skall baseras på de bedömningsgrunder som anges i HF 4 kap § 4.

Särskild vikt kommer att fästas vid: (1) relevansen av din forskning för den forskning som bedrivs inom NRRV. (2) pedagogisk skicklighet visad genom erfarenhet och utveckling av undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå i biologi.

Stor vikt kommer att fästas vid: (1) framgång i att erhålla externa forskningsmedel. (2) förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras initiativ.

Vikt kommer att fästas vid (1) dokumenterad forskningsaktivitet som rör interaktioner mellan terrestra och akvatiska miljöer. (2) kompetens inom modellering. (3) erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildning och/eller egen lärarexamen. (4) erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället. (5) förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.

Fakultetens lärare ska initialt kunna undervisa på svenska och engelska. Efter två års anställning förväntas innehavaren kunna behärska svenska i tal och skrift så väl att undervisning kan ske på svenska.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

 • personligt brev
 • meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad.  
Ange ref. nr REK2017/92.

Sista ansökningsdag 2017-09-30.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/92
Kontakt
 • Björn Arvidsson, ämnesföreträdare, 054-700 2015
 • Stina Eriksson, proprefekt, 057-700 2079
 • Liselotte Englund, prefekt, 054-700 1988
Facklig företrädare
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2017-07-05
Sista ansökningsdag 2017-09-30

Tilbage til Ledige stillinger