Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker en universitetsadjunkt till risk- och
miljöstudier. Inom ämnet risk- och miljöstudier ges kandidatprogram i Miljövetenskap med inriktning riskhantering, mastersprogrammet Riskhantering i samhället, ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar, samt forskarutbildning.
Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar sina forskningstraditioner från
framförallt miljövetenskap, folkhälsovetenskap och riskhantering. Ämnet har ca. 30 anställda och är i huvudsak inriktat mot samhällets behov av att systematiskt hantera olika hot och risker mot
människors hälsa, samhällsviktiga funktioner eller vår gemensamma miljö. Risk- och miljöstudier
omfattar såväl analys av hotbilden som förberedande och förebyggande arbete inom ramen för
hållbar utveckling. En stor del av forskningen är knuten till framför allt två centrumbildningar:
centrum för forskning för samhällsrisker, https://www.kau.se/csr och centrum för forskning om
hållbar samhällsförändring https://www.kau.se/crs. Mycket av forskningen görs i nära samarbete
med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som kan undervisa inom ämnet, särskilt om grunderna inom meteorologi, hydrologi,
samhällelig riskhantering och kvantitativ metod. Också gränssnittet mellan dessa fält med fokus på förståelse av samhällets risker och hanteringen av dessa utgör fokus för undervisningen.
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination på grund – och avancerad nivå, inom våra utbildningsprogram, men även på fristående kurser och uppdragsutbildningar. Undervisningen genomförs på svenska.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig för anställningen är den som har som har en kandidatexamen i meteorologi, risk- och
miljöstudier eller annat närliggande ämnesområde.
Utöver det krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en
anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets
anställningsordning
http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf


Bedömningsgrunder

Av särskild vikt
• Pedagogisk skicklighet
• God kunskap i meteorologi, hydrologi, klimatrisker, naturolyckor, extremväder och svensk
vattenförvaltning
• Erfarenhet av undervisning i meteorologi, hydrologi, klimatrisker, naturolyckor, extremväder,
och svensk vattenförvaltning
• Erfarenhet av undervisning om kvantitativa metoder
• God förmåga att undervisa på svenska

Av stor vikt
• God förmåga och erfarenhet av att använda SPSS i undervisning
• God erfarenhet av distansundervisning
• God erfarenhet av handledning på grundnivå
• God erfarenhet av bedömning av studentuppgifter

Av vikt
• Erfarenhet av att spela in undervisningsmaterial
• God förmåga att utrycka sig muntligt och skriftlig på engelska
• Erfarenhet av HEC-RAS
Meriterande
• Pedagogiska utnämningar
• Erfarenhet av undervisning på avancerad nivå
• Forskarutbildning
• Kunskap om och erfarenhet av forskningsetiska frågor
• Erfarenhet av samverkan med relevanta samhällsaktörer och näringsliv
• God förmåga och erfarenhet av att använda Survey&Report i undervisning

Villkor
Omfattning 100%. Tillträde snarast.


Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
• CV.
• Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
• Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
• Kopior av relevanta betyg, examensbevis, och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
• Redogörelse för språkkunskaper.
• Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den
digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det
innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till
nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-05-05
Ange referensnr: REK2024/92

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/92
Kontakt
  • Anders Broman, +46547001719anders.broman@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-04-22
Sista ansökningsdag 2024-05-05

Tillbaka till lediga jobb