Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Vid statsvetenskap i Karlstad bedriver vi undervisning på alla nivåer, såväl på campus som online. Inom grundutbildningen är den största delen koncentrerad till statsvetarprogrammet. På avancerad nivå kommer vi inom kort ge två olika utbildningar: ett campusbaserat masterprogram i statsvetenskap och från höstterminen 2025 ett online-baserat masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot psykologiskt försvar och desinformation. Vid ämnet finns en väletablerad forskarutbildning. Vår utbildning expanderar och vi har även initierat ett pedagogiskt utvecklingsarbete med fokus på distansutbildning och uppdragsutbildning. Vi har ett engagerat kollegium som tillsammans arbetar för att förbättra och utveckla undervisningens kvalitet. Vi eftersträvar bland annat tydliga kopplingar mellan pågående forskning och utbildning, särskilt när det gäller våra masterutbildningar.

Forskningen inom statsvetenskap rör sig främst kring demokrati i vid mening och då framför allt frågor som rör styrning av offentlig sektor, från lokal till internationell nivå, där olika typer av maktkritiska perspektiv appliceras. Ämnets aktuella forskningsteman är artificiellt intelligens, jämställdhet, klimat och miljö, riskhantering och regional utveckling. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet och vi samarbetar framför allt med centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Samverkan sker över ämnesgränserna både i utbildning och forskning. Även forskningsmässigt befinner sig ämnet i en expansionsfas och vi är en av de ledande statsvetenskapliga forskningsmiljöerna i Sverige när det gäller kritiska perspektiv på politik och makt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår framförallt undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå̊, handledning och examination. Undervisningen sker till största del på svenska men även på engelska. Undervisningen kan ske såväl inom programkurser som fristående kurs. Anställningen förutsätter att du är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet samt i ämnets utvecklingsarbete inom både undervisning, forskning och externa relationer.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i statsvetenskap eller annat närliggande ämnesområde.

Utöver det krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt

 • Pedagogisk skicklighet
 • God förmåga och erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera kurser på högskole-/ universitetsnivå̊.
 • Goda kunskaper i både svenska och engelska.
 • Erfarenhet av handledning av uppsatser på universitetsnivå̊
 • Erfarenheter av forskningsbaserad undervisning

Av stor vikt

 • Förmåga att arbeta självgående och ta egna initiativ.
 • God samarbetsförmåga samt ansvarstagande i relation till både kollegor och studenter.

Av vikt

 • Erfarenhet av undervisning inom kritiska perspektiv på statsvetenskap.
 • Erfarenhet av forskning med kritiska perspektiv på demokrati, makt och politik, särskilt betydelser av teknologi och övervakning.

Meriterande

 • Pedagogiska utnämningar
 • Högskolepedagogisk utbildning
 • Förmåga att planera och genomföra utåtriktade aktiviteter kopplade forskning och undervisning.

Villkor

Tillträdesdag 1 juli 2024. Omfattning 100%. Vikariat mellan 240701 och 241231 med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
 • Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
 • Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdal
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-06-14

Ange referensnummer: REK2024/69

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/69
Kontakt
 • Mikael Granberg, +46547001015, mikael.granberg@kau.se
 • Malin Rönnblom, 0547001597, malin.ronnblom@kau.se
 • Andreas Öjehag-Pettersson, +46547002259, andreas.ojehag@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb