Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Sapere Aude – Introducing Karlstad University - YouTube

Beskrivning

Vi söker nu efter en universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet. Psykologiämnet med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även ämnena genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet examensrätt för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan 2006.

Psykologiämnet har även koppling till två centrumbildningar:

 • Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), https://www. kau.se/cbu
 • Centrum för tjänsteforskning (CTF), https://www.kau.se/ctf

Arbetsuppgifter

Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning på psykologprogrammet, där särskilt undervisning i psykodynamisk psykoterapi är en central arbetsuppgift. Undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildningar kan ingå. Exempel på arbetsområden är psykoterapi, utvecklingspsykologi samt klinisk psykologi. Undervisningen kan ges både på svenska och engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig för anställning är den som är legitimerad psykolog eller har motsvarande kompetens. Vidare krävs kompetens inom psykodynamisk terapi, samt att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på både svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning. 

 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs stor vikt vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av att ha undervisat vid ett psykologprogram. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Stor vikt läggs också vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Det är meriterande att ha erfarenhet av forskning och att ha genomgått forskarutbildning.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på deltid (20%) med tillträde snarast och enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Redogörelse för språkkunskaper
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-12-08                                      

Ange referensnr: REK 2023/252

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/252
Kontakt
 • Fredrik Hjärthag, proprefekt, 054-7002270,Fredrik.Hjarthag@kau.se
 • Jessica Westman Trischler, studierektor, 054-7001237,Jessica.Westman@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-11-17
Sista ansökningsdag 2023-12-08

Tillbaka till lediga jobb