Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning 

Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i fysik vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Specialisering är inom den kondenserade materiens teori, inom vilket alla delområden kan vara aktuella, till exempel materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinformation/kvantdatorteknik med tillämpning inom kondenserad materia. 

Institutionen kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med stort antal medarbetare från olika delar av världen. Fysik är ett av tre ämnen vid institutionen, som totalt har cirka 60 anställda, varav 11 professorer. Vi erbjuder bland annat forskarutbildning i fysik och materialteknik, civilingenjörsprogram i teknisk fysik, fysikprogram, elektronik och maskinteknik, samt lärarutbildning i fysik och teknik. 

Forskargruppen i teoretisk fysik uppvisar ett brett spektrum av forskningsinriktningar, till exempel materialfysik, mjuk kondenserad materia, kvantfaser hos materia, högenergiteori och matematisk fysik. Några av de teoretiska fysikerna är involverad i samarbeten med forskarna i experimentell fysik vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • utveckla, leda och delta i forskningsprojekt inom kondenserade materiens teori, inklusive ansökningar för forskningsmedel
 • samarbeta nationellt och internationellt i forskning och utbildning
 • delta i handledning av doktorander inom forskarutbildningen i fysik
 • undervisning och examination inom våra fysik- och civilingenjörsutbildningar
 • skapa, utveckla och överse utbildning och kurser

Administrativa uppgifter ingår.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i fysik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i fysik, eller i nära relaterat område.

Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska.

Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder

I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt ges till visad skicklighet och erfarenhet av att:

 • självständigt, såväl som i samarbete med andra, utveckla och implementera forskningsaktiviteter i den kondenserade materiens teori, i synnerhet inom områdena materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinformation/kvantdatorer med tillämpning inom kondenserad materia
 • erhålla forskningsmedel
 • undervisa och examinera universitetskurser i fysik

Stor vikt ges till:

 • visad skicklighet att utveckla, genomföra och överse undervisningsaktiviteter
 • visad skicklighet att handleda doktorander
 • personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, att du är initiativtagande, resultatinriktad, samt ansvarstagande. Du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
 • dokumenterad aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället, i både forsknings- och undervisningsfrågor, samt att kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Av vikt är:

 • erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, t.ex. postdoktorsanställning

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 juni 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska, engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev med beskrivning av kvalifikationer och forskningsintressen som åberopas
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter. Dokumentationen ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • redogörelse för språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 10 december 2023                               

Ange referensnr: REK2023/212

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Start 1 juni 2024, eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/212
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt , +46547001677
 • Marcus Berg, professor , +46547002238
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-11-06
Sista ansökningsdag 2023-12-10

Tillbaka till lediga jobb