Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Vill du vara med och bygga vidare på vår framgångsrika forskning och undervisning vid folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet?

Beskrivning

Folkhälsovetenskap tillhör Institutionen för Hälsovetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknik. Vid folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus på barns liv och hälsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett miljömedicinskt spår med inriktning mot miljöfaktorer tidigt i livet och dess betydelse för hälsa och utveckling hos barn, ett samhällsmedicinskt spår som har sitt fokus på utsatta barn, våld i nära relationer och hälsofrämjande miljöer, samt i ett spår inom medicinsk vetenskap som omfattar bland annat anatomi, fysiologi och sjukdomslära.

På ämnet finns flera erkända och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion tillsammans med i nuläget sju doktorander. Flera stora forskningsstudier pågår, exempelvis SELMA-studien som följer mer än 2000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och framåt i livet med fokus på miljöfaktorer, genetik och barns hälsa och utveckling i vid bemärkelse (www.selmastudien.se). Vår forskning sker i nära samarbete med världsledande institutioner i Sverige och omvärlden där vi kopplar samman våra epidemiologiska studier med experimentell toxikologi i cell- och djurmodeller för utveckling av bättre riskvärderingssystem av farliga kemikalier. Forskningen finansieras av forskningsråd nationellt (VR, Formas) och inom EU och USA.

Vår utbildning länkas samman med vår forskning på ett naturligt sätt och är av stor vikt för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen på grundnivå (högskole- och kandidatexamen), avancerad nivå (magister- och masterexamen) och forskarnivå. Du kan läsa mer om våra utbildningar här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en professor i folkhälsovetenskap med en tydlig miljöepidemiologisk inriktning och med goda kunskaper i biostatistik och avancerade metoder för modellering av hur genetik och epigenetik kan interagera med miljöfaktorer. Professuren innebär stora möjligheter att utveckla och bedriva egen forskning inom SELMA-studien som utgör underlag för stora nationella och internationella samarbeten, bland annat inom fem EU-projekt. På sikt finns möjlighet att verka som projektledare för SELMA-studien. Du förutsätts söka forskningsmedel och bedriva egen forskning samt handleda doktorander. I tjänsten ingår även att vidareutveckla vår utbildning, framförallt inom området miljö och hälsa samt inom kvantitativ metod där vi har kurser på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi ser också att du kan bidra med nya nätverk nationellt och internationellt för att ytterligare befästa vår starka ställning inom miljöepidemiologi och extern samverkan med experimentell toxikologi i cell och djurmodeller. Allt arbete sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av forskning och utbildning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i folkhälsovetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande i folkhälsovetenskap eller i närliggande område och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Klicka här för att läsa anställningsordningen.

Bedömningsgrunder
Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskild vikt läggs vid dokumenterad skicklighet och erfarenhet inom biostatistisk modellering och avancerad databehandling för analys av genetiska/epigenetiska data, inom både forskning och pedagogisk verksamhet. Särskild vikt läggs också vid att sökande har forskningserfarenhet inom det miljöepidemiologiska området (kohortstudier) med fokus på barns liv och hälsa. Hänsyn tas även till forskningens omfattning, och erfarenhet av att samverka med andra forskargrupper (t ex experimentell toxikologi i cell och djurmodeller). Visad god och aktuell förmåga att erhålla forskningsmedel nationellt och internationellt är av särskild vikt såväl som erfarenhet från arbete i nationella och internationella nätverk. 

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete och forskning är av stor vikt. Det är därmed av stor vikt att dessa arbeten genererat omfattande forskning med hög kvalitet. 

Av stor vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Stor vikt läggs också vid erfarenheter av att handleda doktorander företrädesvis som huvudhandledare. Det är också av vikt att uppvisa goda samarbetskvaliteter med kollegor och studenter gällande både forskning och undervisning. Inom det egna ämnesområdet förväntas ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor inom folkhälsovetenskap med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • redogörelse för språkkunskaper
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet 
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-01-31                                                 

Ange referensnr: REK2022/261

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/261
Kontakt
 • Helene Wadensjö, Prefekt, +46547002537
 • Carl-Gustaf Bornehag, Professor, +46705866565
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-12-09
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb