Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Sociologin vid Karlstads universitet erbjuder en medelstor och etablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig sociologisk profil och ligger i sociologins framkant. Det finns stor närhet till kollegor inom det egna och andra ämnen och mycket goda förutsättningar för forskningssamarbeten över ämnesgränserna. Det finns stor öppenhet för nya initiativ inom utbildning och forskning.

Inom ämnet sociologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Samhällsanalytikerprogrammet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårsstuderande Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning, utbildning och externa kontakter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella utbildnings- och forskningssamarbeten.  

Forskningen som bedrivs fokuserar främst på: 1. Makt och motstånd, 2. Personligt liv, emotioner och vardagens organisering, samt 3. Ålderssociologi. Vi är även öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. Ämnet har forskarutbildning i sociologi, där doktorander även ingår i forskarskolan CRS vid Karlstads universitet.

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i sociologi och socialpsykologi på A-D nivå på fristående kurser och inom vårt program, där särskilt undervisning inom kvantitativ forskningsmetod kan ingå. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i den dagliga verksamheten i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas delta i forskningen på ämnet, driva egna forskningsprojekt och bidra till att externa medel kommer ämnet till del. Anställningen förväntas att till minst 20 procent fullgöras inom grundutbildningen. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan också komma att omfatta undervisning på andra program som socionomprogrammet, psykologprogrammet och lärarprogrammet. I normalfallet ingår kompetensutvecklingstid om 20% i anställningen.

Behörighetskrav

För anställning som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i sociologi (eller motsvarande). Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 4 § samt Karlstads universitets anställningsordning.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på svenska. 

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom sociologi är av stor vikt för anställningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete.

Forsknings- och/eller undervisningserfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder samt god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället är av vikt.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.  Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser.

Ansökan ska innehålla;

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet, samt redogörelse för syn på pedagogisk verksamhet
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till biträdande lektor och forskarassistent". https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Ange referens nr: REK 2021/44
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/44
Kontakt
 • Line Holth, prefekt, +46 54 700 1905, Line.Holth@kau.se
 • Andreas Henriksson, studierektor, +46 54 700 2388, Andreas.Henriksson@kau.se
 • Åsa Wettergren, professor och ämnesföreträdare, +46 54 700 2567. Asa.Wettergren@kau.se
 • Fredrik Hjärthag, proprefekt, + 45 54 700 2270, Fredrik.Hjarthag@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-03-16
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Zurück zu Stellenangeboten