Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Karlstads universitet söker en doktorand i risk- och miljöstudier.

Risk- och miljöstudier är ett relativt nystartat tvärvetenskapligt ämne som utforskar omställning och risker i samhället, med ett särskilt fokus på miljö-, klimat- och hälsoproblem. Ämnet är nära knutet till tre centrumbildningar på Karlstads universitet: Centrum för klimat och säkerhet, Centrum för personsäkerhet och Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande. Inom ämnet och dessa centra bedrivs ett antal forskningsprojekt som inbegriper ämnen från samhällsvetenskap, humaniora, medicin och naturvetenskap.

Vid risk- och miljöstudier bedrivs utbildning framför allt på kandidatprogrammet Miljö och säkerhet och masterprogrammet Riskhantering i samhället. Ämnets forskarutbildning har för närvarande sju doktorander. Ämnet har totalt ca 30 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att bedriva forskarstudier genom ett eget avhandlingsprojekt och genom att läsa kurser. Inriktningen på avhandlingsprojektet ska kunna utgöra ett bidrag till att utveckla ämnets teoretiska grund.

Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra till ämnets interna arbete samt att delta i undervisning och administration. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet. Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, fördelade över 5 år om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Information om studier på forskarnivå finns på universitetets hemsida: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva. Lönenivån följer lokala bestämmelser.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i risk- och miljöstudier har den som avlagt en magister- eller masterexamen med huvudområdena risk- och miljöstudier, miljövetenskap, riskhantering eller inom för forskningsområdet relevanta discipliner, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval/Antagning
Urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå görs med hänsyn till den bedömda förmågan att tillgodogöra sig en forskarutbildning. Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå och inom den tilltänkta forskningsinriktningen. Dessutom bedöms forskningsplan, och i vilken grad det där föreslagna avhandlingsprojektet kan bidra till ämnets teoretiska grund. Hög motivation och god förmåga att arbeta självständigt är viktiga egenskaper. God förmåga att uttrycka sig på engelska både muntligt och skriftligt krävs.

För mer information om forskning och forskarutbildning i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet se: www.kau.se/risk-och-miljostudier.

Ansökan
Din ansökan ska bestå av:

  • Ett personligt brev där den sökande beskriver sina intressen i relation till den utannonserade tjänsten.
  • En forskningsplan på 3-5 sidor som beskriver ett förslag till inriktning för ett kommande avhandlingsprojekt, inklusive en forskningsdesign som visar hur ett avhandlingsprojekt skulle kunna bedrivas. Forskningsplanen är inte bindande utan bestäms, för den framgångsrika kandidaten, i samråd med handledare.
  • En meritförteckning (CV).
  • Relevanta examens- och kursintyg.
  • Kopia av masteruppsats eller motsvarande.
  • Om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter.
  • Rekommendationsbrev eller kontaktinformation till åtminstone två referenser.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan” som finns på vår hemsida: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan, skicka inte länkar. Alla handlingar ska vara inkomna innan ansökningstiden slut.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/101): Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Att: Åsa Ivansson, 651 88 Karlstad.

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/101
Kontakt
  • Lars Nyberg, professor,, lars.nyberg@kau.se, 054-700 21 99
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-05-27
Sista ansökningsdag 2019-06-17

Zurück zu Stellenangeboten