Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Är du intresserad av att arbeta med förändringsprocesser som bidrar till en hållbar utveckling? Har du erfarenheter av miljösystem ur ett tekniskt perspektiv? Då är detta ett jobb för dig!

Bakgrund
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper som består av fyra ämnen; miljö- och energisystem, kemiteknik, kemi samt byggteknik. Institutionen har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, inom lärarutbildning, basår samt kandidatprogram i kemi.

Forskningen inom miljö- och energisystem sker huvudsakligen inom forskningsgrupperingen Pro2BE (https://www.kau.se/pro2be) och är samlad kring hållbar teknikutveckling med fokus på energieffektivisering, biobränslesystem, reningsteknik samt förpackningsdesign. Vi arbetar utifrån en värderingsgrund definierad av hållbar utveckling med en huvudsaklig tillämpning inom området utnyttjande av skogliga resurser.

Inom ämnet bedrivs undervisning framförallt inom högskoleingenjörsprogram och civilingenjörsprogram med inriktning energi- och miljöteknik.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär huvudsakligen undervisning och kursutveckling, främst inom området miljöteknik men även inom energiteknik tillsammans med andra lärare. Vi utgår ifrån att du har ett pedagogiskt intresse och aktivt deltar i diskussioner, programutveckling samt övriga frågor som rör grundutbildningen. Samverkan med näringsliv och viss administration utgör en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i miljö- och energisystem är du som har avlagt högskoleingenjörs- eller kandidatexamen inom miljö- och energisystem eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område exempelvis kemiteknik, miljöteknik, industriell ekologi. För anställningen krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske. Samtliga universitetsadjunkter ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Erfarenhet av undervisning på kurser inom miljö- och energisystem inom högre utbildning.
 • Erfarenhet av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning.
 • Yrkeserfarenhet av relevans för ämnet miljö- och energisystem (inom alt. utanför akademin).
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • Erfarenhet av arbete i laboratoriemiljö.
 • Erfarenhet av miljö- och resursanalys.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Det är av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning (https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf).

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, med start 2019-08-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2020-06-30. Anställningen kan komma att förlängas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2019/97

Sista ansökningsdag: 2019-05-20

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/97
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054 - 700 1194
 • Jonas Berghel, professor, 054 - 700 1247
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-05-02
Sista ansökningsdag 2019-05-20

Zurück zu Stellenangeboten