Karlstads universitet / HS / Inst. för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Projektet Vinnväxt, som arrangeras och medfinansieras av innovationsmyndigheten Vinnova, är en konkurrensutsatt satsning för regioner. Satsningens syfte är skapa hållbar tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva forsknings- och innovationsmiljöer.

Karlstads universitet är medfinansiär i den regionala satsningen ”Paper Province 2.0 – En storskalig demonstrator för skogsbaserad bioekonomi” och bidrar med forskarresurser från olika fakulteter. Universitetets forskning inom satsningen bidrar till både den tekniska och den samhälleliga utvecklingen i och med att forskare från både Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap och Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap deltar. Tillsammans med företag i regionen och andra privata och offentliga forskningsresurser, ska klusterorganisationen Paper Province bygga en så kallad storskalig demonstrator som kan visa hur bioekonomi fungerar i praktiken.

Inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS) pågår ett delprojekt i satsningen som fokuserar på de processer och förändringar som krävs för att övergå till en hållbar utveckling baserad i en skoglig bioekonomi. Grundläggande frågeställningar för det delprojekt till vilket vi söker en studentmedarbetare rör vad som driver eller förhindrar företag från att engagera sig i omställning till en hållbar skoglig bioekonomi, hur företag ser på samverkan med skilda aktörer i ett regionalt innovationssystem samt civilsamhällets roll i omställningen. Se ytterligare information om projektet: här

Arbetsuppgifter

Den studentmedarbetare vi nu söker inom Vinnväxtprojektet kommer få möjlighet att arbeta brett inom projektet med de uppgifter som forskarna behöver assistans med. Arbetet kommer huvudsakligen bestå av att vara behjälplig kring en web-enkät till företag. Uppgifter innehåller bland annat översättning av intervjufrågor från engelska till svenska och svenska till engelska, inmatning samt uppföljning genom mejl och telefonintervjuer.  Arbetet kommer även till viss del bestå av att hjälpa till med vårens engelskspråkiga konferens för att främja en hållbar bioekonomi. Även litteratursökning för forskares artikelskrivande kan förekomma.

Behörighetskrav

För att kunna anställas som studentmedarbetare finns dessa behörighetskrav:

 • Bedriver heltidsstudier på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen) och
 • Fullgjort godkända studier motsvarande minst 60 högskolepoäng samt
 • Ej påbörjad forskarutbildning.

Syftet med anställning som studentmedarbetare är att skapa förutsättningar att förena arbete och studier, där arbetsuppgifterna har en koppling till de pågående studierna. En sådan koppling bidrar till att ge den studerande praktisk arbetserfarenhet, vilket i sin tur underlättar övergången mellan studier och yrkesliv samtidigt som berörda verksamheter tillförs aktuell kunskap.


Kvalifikationer

Vår kommande medarbetare ska vara: noggrann, strukturerad i sitt arbete, kommunikativ och flexibel. En bra samarbetsförmåga är också ett skallkrav. För att vara aktuell för anställningen ska man ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska när det gäller både tal och skrift samt goda kunskaper i Office-paketet. Examen på kandidatnivå, inom ett samhällsvetenskapligt ämne är meriterande, dock kan även andra inriktningar vara aktuella. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av att arbeta med enkäter och konferensarrangemang är ett stort plus.


Villkor

Visstidsanställning, högst 25% av heltid, från och med 2019-02-01 till och med 2019-05-31. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt maximalt med fyra tillfällen för en och samma medarbetare. Som längst kan ett visstidsanställningstillfälle sammanfalla med längden på medarbetarens termin. För mer information se Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare.


Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

 • Personligt brev.
 • CV med minst två referenspersoner.
 • Intyg på fullgjorda godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Ange ref.nr. REK2018/269.

Sista ansökningsdag: 2019-01-13

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag 3-6 Monate
Anställningen avslutas 2019-05-31
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Högst 25%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/269
Kontakt
 • Margareta Dahlström, Professor, 054-700 2616
 • Hanna Martin, Postdoktor, 076-064 35 36
Facklig företrädare
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-12-18
Sista ansökningsdag 2019-01-13

Zurück zu Stellenangeboten