Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 130 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen. Vi har generös semester, friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension.

Vi behöver nu ha en vikarierande adjunkt under perioden 2024-08-01 – 2024-12-31.

Arbetsuppgifter

Här är exempel på några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en universitetsadjunkt:

 • Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand de kompletterande lärarutbildningarna (KPU)
 • Undervisning i uppdragsutbildningar
 • Bedömning av examinationsuppgifter
 • Handledning av examensarbeten (uppsatser)
 • Kursledarskap kan bli aktuellt efter en tids anställning
 • Kompetensutvecklingstid 10 – 20% av anställningens omfattning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom ämneslärarutbildning om minst 180 hp eller magisterexamen i pedagogiskt arbete, pedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder

För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från ämneslärarprogrammet. Av särskild vikt är även dokumenterad erfarenhet av egen forskningsverksamhet och vetenskaplig produktion inom kunskapsområdet. Av särskild vikt är även pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel.

Av stor vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå och dokumenterad egen erfarenhet av arbete i grundskola/gymnasium.

Meriterande är sådana personliga egenskaper som självgående, flexibel och relationsskapande.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid (100%) under perioden 2024-08-01 – 2024-12-31. Möjlighet till förlängning kan bli aktuell.

Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
 • Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
 • Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-06-09

Ange referensnummer: REK2024/113

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/113
Kontakt
 • Björn Eliasson, +46547002406, bjorn.eliasson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-05-14
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb