Karlstads universitet / Centrala stödfunktioner / Universitetsbiblioteket

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Är du duktig på att ge service till andra, har gott ordningssinne och vill bli amanuens vid Karlstads universitetsbibliotek? Läs vidare och sök anställningen som amanuens!

Beskrivning

Universitetsbiblioteket är en central resurs för all undervisning och forskning vid Karlstads universitet. Verksamheten omfattar förutom biblioteksverksamhet även skrivhandledning. Biblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för att uppnå en effektiv informationsförsörjning till sina målgrupper. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid biblioteket. Musikhögskolan Ingesunds (MHI) bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.

Nu ska ett antal amanuensanställningar tillsättas vid biblioteket för att bemanna biblioteket under kvällar och helger. Vid MHI kommer amanuenserna att arbeta vid bibliotekets instrumentutlåning.

Arbetsuppgifter

Amanuenser är studenter som vid sidan av sina studier ska tjänstgöra vid biblioteket under kvällar och helger, respektive tjänstgöra i MHI-bibliotekets instrumentutlåning. Arbetsuppgifterna består i vägledning av studenter och andra besökare, hantering av utlån, reservationer och återlämning i bibliotekets datasystem Koha, uppsättning av böcker samt andra vid biblioteket förekommande arbetsuppgifter. Vid MHI:s bibliotek består arbetsgifterna i att hantera instrumentutlåningen genom att registrera utlån och återlämning i Koha-systemet samt andra vid instrumentutlåningen förekommande arbetsuppgifter.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är god organisatorisk förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet samt hög servicenivå. Det är meriterande om du som söker har goda kunskaper i Koha-systemet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har även goda kunskaper i såväl svenska som engelska.

Villkor

Anställningen som amanuens i Karlstad omfattar i normalfallet ca 10-15 % av heltid, vilket ungefär motsvarar ett arbetspass om tre timmar en vardagskväll i veckan samt ett pass om fem timmar varannan lördag. Amanuenserna vid MHI kommer att arbeta dagtid. Arbetets förläggning regleras via ett på förhand uppgjort schema. Andra procentsatser kan förekomma enligt överenskommelse.

Tillträde fr.o.m. terminsstart höstterminen 2024 t.o.m. slutet av vårterminen 2025, enligt överenskommelse.

Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst tre år, och under förutsättning att den sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.

Ansökan

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och komplett ansökan ska vara universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehåll;

  • personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
  • CV
  • kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
  • intyg på pågående studier, (eller antagningsbevis)
  • minst två referenspersoner (ex lärare eller tidigare chef)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut.

Ange ref.nr REK2024/85
Sista ansökningsdag 2024-05-19
Välkommen med din ansökan!
 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Terminsstart hösten 2024, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad ca 10-15 %, enl ök
Ort Karlstad och Arvika
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/85
Kontakt
  • Linda Borg, bibliotekarie, 0547001978, linda.borg@kau.se
  • Jörg Pareigis, bibliotekschef, 0547002339, jorg.pareigis@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714, thomas.bragefors@kau.se
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434, denita.gustavsson@kau.se
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-06-02

Tillbaka till lediga jobb