Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker en gästforskare till risk- och miljöstudier med inriktning på personsäkerhet och skadeprevention med placering på centrum för forskning om samhällsrisker (CSR). CSR är ett forsknings- och kunskapscentrum vid Karlstads universitet bildat 2020 som bedriver forskning och samverkan samt bidrar till utbildning i frågor som relaterar till samhällsrisker, samhällets hantering av risker samt hur samhällsutvecklingen påverkar dessa. Genom forskningen bidrar centrumet till utvecklingen av samhällets förmåga att förstå och hantera olika typer av samhällsrisker. Framförallt fokuserar CSR på att generera och kommunicera en fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorer som bidrar till sårbarhet både på individ- och samhällsnivå. Läs mer på vår hemsida https://www.kau.se/csr.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar forskning inom personsäkerhet och skadeepidemiologi med inriktning på utvärdering av skadeförebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Gästforskaren kommer att bidra med fortsatt utveckling av nämnda forskningsspår och forskningsverksamheten kommer att ligga i linje med pågående forskning som bedrivs vid CSR. Arbetsuppgifter innefattar strategisk utveckling av forskningen, genomförande av studier med tillhörande vetenskaplig publicering samt författande av forskningsansökningar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen i den utsträckning som är lämplig i förhållande till tjänstens omfattning.

Behörighetskrav

För anställning krävs att den sökande har doktorsexamen i Risk- och miljöstudier.  Den sökande ska ha väl dokumenterad expertis inom implementering- och utvärderingsforskning inklusive i metoder för process- och effektutvärdering av skadeförebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav då forskningen sker i samverkan med kommunala och regionala aktörer.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt

 • Expertis inom vetenskaplig effekt- och processutvärdering av säkerhetsfrämjande interventioner på olika nivåer i samhället
 • Expertis inom metoder för effektutvärdering
 • Goda kunskaper inom registerforskning med skadeepidemiologisk inriktning

Av stor vikt

 • Erhållit forskningsmedel i konkurrens
 • Personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga och engagemang som bidrar till en trevlig arbetsmiljö

Villkor

Anställningen är på 40 % av heltid, tidsbegränsad till och med den 31 december 2023 med möjlighet till förlängning. Tillträde i augusti 2023.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning (max 2-3 sidor)
 • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 13 juni

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/138
Kontakt
 • Tonje Grahn, prefekt, +4654-7001433
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-05-31
Sista ansökningsdag 2023-06-13

Tillbaka till lediga jobb