Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vill du vara med och vidareutveckla en spännande forskningsmiljö inom ämnet socialt arbete på en mångvetenskaplig institution?

Beskrivning 

Vi söker nu en professor i socialt arbete till ämnet socialt arbete som har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet erbjuder en medelstor men etablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig profil och ligger i framkant. Det finns stor närhet till kollegor inom det egna och andra ämnen och mycket goda förutsättningar för forskningssamarbeten över ämnesgränserna. Det finns stor öppenhet för nya initiativ inom utbildning och forskning.

Ämnet socialt arbete ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap. Vi är närmare 30 lärare och forskare som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vi deltar i flera olika forskningsprojekt, nationella och internationella samarbeten och nätverk.

Forskning vid ämnet socialt arbete är organiserad i två forskningsområden: Tillämpade välfärdsstudier och kritiska välfärdsstudier. Exempel på pågående forskning inom ramen för Tillämpade välfärdsstudier är projekt om barns och ungdomars psykiska hälsa, hedersrelaterat våld och förtryck, bedömningar och insatser inom socialtjänsten samt studier om brukarinflytande.

Inom ramen för Kritiska välfärdsstudier pågår projekt om civilsamhällets roll inom den sociala välfärden, äldreomsorgens arbetsvillkor, kritiska perspektiv på sociala frågor som rör tjejers livsvillkor samt studier kring internationell migration. Hos oss bedrivs även flervetenskapliga forskningsprojekt. Vi eftersträvar förstärkning genom fördjupning eller breddning av forskningen på ämnet.

Inom ämnet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för socionomprogrammet och ett masterprogram i socialt arbete. Vi har varje år omkring 400 helårsstuderande.

FoU Välfärd Värmland, är en centrumbildning där Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Region Värmland gemensamt bidrar till utvecklingen av kunskapsbaserade välfärdsverksamheter. Centrumbildningens placering hos oss på universitetet, bidrar till en unik och mycket livaktig verksamhet med praktiknära studier, utvärderingar samt seminarier och konferenser.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning samt undervisning och handledning. Vi söker dig som vill utveckla forskningsmiljön vid ämnet. I arbetsuppgifterna ingår att ta ansvar för att ämnets utbildning, forskning och samverkan utvecklas och håller en hög kvalitet.

Som professor har du ansvar för att leda och utveckla forskningsverksamhet och miljö. Du förväntas bidra till att utöka den externfinansierade forskningen på ämnet genom att aktivt söka externa forskningsmedel, samt vidareutveckla rutiner för ansökningar och ansökningsskrivande. I arbetsuppgifterna ingår även att söka finansiering för doktorander. Du förväntas vidare dels utveckla samarbetet med det omgivande samhället, dels utveckla samarbetet med andra lärosäten inom och utom landet. För att bidra till en levande arbetsmiljö förutsätter vi att du aktivt deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet 

Behörig att anställas som professor i socialt arbete är den som har doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 3 § samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder 

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ges lika vikt under bedömningen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid en bred erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, samt av undervisning och handledning på olika nivåer inom socialt arbete. Utgivning av läroböcker är meriterande.

Särskild vikt läggs vid att den sökande har omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö, samt att söka och erhålla externa forskningsmedel.

Vikt läggs vid administrativ skicklighet samt god kännedom om det akademiska systemet för högre utbildning.

Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av forskningsledarskap och av att handleda doktorander.

Meriterande är även aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Villkor 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR avdelningen
Ann-Louise Gustafsson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-09-03                             

Ange referensnr: REK 2023/93

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/93
Kontakt
 • Line Holth, prefekt, 070-6457691,line.holth@kau.se
 • Helen Hagström, studierektor, 076-0519589,helen.hagstrom@kau.se
 • Ulla Rantakeisu, professor och ämnesföreträdare, 073-3019303,ulla.rantakeisu@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-09-03

返回职位空缺页面