Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Beskrivning

Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en postdoktor i fysik för att delta i forskningsprojektet ”Durable Organic Solar Cells by Sequential Processing from Environmentally Friendly Solvents”.

Institutionen har en stark forskningsprofil inom material for solenergi. Den aktuella gruppen, där postdoktorn kommer att vara verksam, bedriver forskning inom molekylära halvledarmaterial och lösningsbaserade halidperovskiter för solceller. Gruppen har ett brett internationellt samarbetsnätverk. Forskningslaboratorierna är väl utrustade med moderna anläggningar för framställning och testning av solceller och ett flertal instrument för karaktärisering av struktur, sammansättning, elektronstruktur och optiska egenskaper hos material. Utöver det använder forskargruppen också röntgenbaserade metoder vid synkrotronlaboratorier.

Denna rekrytering är kopplad till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna att planera och utföra experiment, analysera, redovisa och kommunicera forskningsresultat. Samarbete inom forskargruppen och med partners är en viktig del av arbetsuppgifterna, såsom att skriva vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Du förväntas också delta i WISE forskarskola. WISE forskarskola riktar sig till såväl doktorander som postdoktorer och har som mål att förse framtidens forskare med viktiga färdigheter som behövs för att uppnå spetskompetens inom det tvärvetenskapliga området materialvetenskap för hållbarhet. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de unga forskare som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Det experimentella arbetet innebär mer specifikt tillverkning av solcellsmaterial och studier av dess egenskaper, samt tillverkning och testning av organiska solceller. Mätmetoder som kommer att användas i projektet är atomkraftmikroskopi (AFM), elektronmikroskopi, sekundärjon masspektrometri (SIMS), röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) och röntgenabsorptionsspektroskopi (NEXAFS) för analys av de tunna skiktens struktur och sammansättning. Dessutom tillkommer metoder för elektrisk testning av solceller.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i fysik, materialvetenskap, eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid dina dokumenterade akademiska meriter, samt praktiska erfarenheter avseende följande relevanta forskningsområden:
tillverkning och karakterisering av molekylära halvledarmaterial, elektrisk testning av solceller samt för projektet relevanta spektroskopi- och mikroskopimetoder.

Stor vikt läggs vid dina färdigheter inom metoder för dataanalys och din erfarenhet av att skriva och publicera forskningsartiklar i internationella tidskrifter.

Vi fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt, god organisationsförmåga, och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter är en självklarhet.

Erfarenhet av internationella anställningar, uppdrag eller samarbeten inom forskning är meriterande. Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning är meriterande.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på heltid i två år med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
 • kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
 • redogörelse över språkkunskaper
 • två referenser, varav minst en är från din tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:
Karlstads universitet
HR-avdelningen, Elisabeth Wessling
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2023/38

Sista ansökningsdag: 24 mars 2023

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/38
Kontakt
 • Ellen Moons, Professor, 0733016995
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-7001404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-03-01
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb