Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Forskningsinriktningen är materialfysik.

Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en mångsidig och internationell arbetsplats med en vänlig och inspirerande atmosfär. Institutionen har en forskargrupp som fokuserar på industriella Si-baserade solceller (se https://www.kau.se/fysik/forskning/materialfysik/solar-energy-materials/kiselsolcellsforskning). Vår forskning och utveckling är inriktad på nya och avancerade produktionstekniker. Forskningen kommer att vara inbäddad i det nystartade kompetenscentrumet ”SOLVE” (https://uu.se/forskning/solve), där ett 50-tal företag och sex akademiska partners går samman för att möjliggöra en snabb och hållbar expansion av solceller i Sverige.

Nästa generations solcellsmoduler kommer att använda nya koncept för att minska silverförbrukningen och öka energiomvandlingens effektivitet. I detta projekt kommer forskningen att fokusera på kontaktbildningen mellan solcellen och dess kontaktnät samt mellan nätet och sammankopplingstrådarna eller banden. Forskningen kommer att omfatta olika solcellstyper, främst baserade på kisel, men också nya tandemceller (möjligtvis inklusive perovskit strukturer). Mättekniker för att bestämma den elektriska kontaktresistansen måste utvecklas. Karakterisering av prover kommer att inkludera elektronmikroskopi (SEM och TEM) såväl som IV-kurvmätningar och topografiska avbildningstekniker.

Arbetet kommer delvis att utföras i samarbete med företag som arbetar med nya kontaktkoncept och sammankopplingstekniker samt nya modulteknologier nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att delta i den forskning som beskrivs ovan. Arbetsuppgifterna innefattar att sätta upp nya experimentella verktyg eller utöka nuvarande mätteknik. Den sökande förväntas även delta aktivt i att skriva publikationer samt samarbeta med partners från industri och akademi.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i fysik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område för forskarutbildning i fysik. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik, exempelvis civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller lärarexamen med sådan fördjupning i fysik.

Goda kunskaper i engelska, i tal och i skrift, är ett krav.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Bedömningen baseras även på relevansen av den sökandes meriter inom kiselbaserad solcellsteknik.

Kvalifikationer som är av särskild vikt:

 • Erfarenhet av kiselbaserad kristallin solcellsproduktion och karakterisering.

En positiv attityd, god samarbetsförmåga och god skriftlig och muntlig kommunikation är av särskild vikt.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter, eventuellt rekommendationsbrev.
 • två referenser information om språkkunskaper (engelska)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD


Sista ansökningsdag: 1 december 2022

Ange referensnummer: REK 2022/182

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/182
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt , +46730943868
 • Markus Rinio, professor , +46730865191
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
Publicerat 2022-09-18
Sista ansökningsdag 2022-12-01

Tillbaka till lediga jobb