Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Som postdoktor kommer du att arbeta med projektet ”Changing Places of Work” (Arbetsplatsers strukturomvandling). Tillsammans med geografer och historiker i Sverige och England kommer du att undersöka hur den gröna omställningen (lägre koldioxidutsläpp) inom stålindustrin samverkar med arbetar- och platsbaserade identiteter i bruksorter samt hur denna samverkan påverkar möjligheterna för en rättvis omställning mot låga koldioxidutsläpp.

Du kommer att vara placerad vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet, och din formella titel kommer att vara postdoktor i historia. (Observera att detta rör tjänstens placering organisatoriskt snarare än tjänstens innehåll som har en utpräglad samhällsvetenskaplig inriktning). Många av våra medarbetare är engagerade i olika forskargrupper och du kommer att få möjligheten att knyta kontakter med dem, likväl som lärare och forskare från andra institutioner, genom tvärvetenskapliga centrumbildningar som till exempel Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS). CRS bedriver mångvetenskaplig forskning om aktuella och historiska trender, likväl som framtida utmaningar, och skapar insikter om samhälleliga relationer och processer som möjliggör eller hindrar hållbar utveckling. Mer information om institutionen och anknutna centrumbildningar hittar du här.

Vad vi erbjuder

 • Möjligheten att arbeta vid en institution som främjar mångvetenskapligt lärande och samverkan.
 • En forskargrupp som värdesätter en hälsosam balans mellan arbete och fritid samt flexibilitet i arbetet där det är möjligt.
 • Stöd att utveckla dina egna intressen, samt möjligheten att arbeta kreativt i flera discipliner för att skapa forskning med både hög vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans.
 • Möjligheten att tillbringa tid som gästforskare vid något av våra partneruniversitet i England (med förbehåll för slutligt godkännande).

Arbetsuppgifter

Som en del av projektet ”Changing Places of Work” kommer du som postdoktor att ansvara för planering och utförande av kvalitativ forskning med projektet. Genom dokumentanalyser och intervjuer kommer du att skapa ny kunskap om hur samtida och framtida industrier i Sverige formar både platserna och arbetarnas sociala tillhörighet där industrierna är belägna. Genom detta kommer du att hjälpa till med organiserandet av olika workshops för att bygga broar mellan praktiska förslag och kritiska perspektiv på arbetsliv, vilket kan skapa ny förståelse av hur ”åtråvärda jobb” i framtidens gröna industrier  kan komma att se ut och hur sådana jobb kan bidra till de övergripande målen om att minska socioekonomiska orättvisor och skapa välmående samhällen. Som en del i ditt arbete förväntas du resa regelbundet inom Sverige, samt ibland även utomlands.

Utöver planerande och utförande av forskningsinsatser kommer du även ha en framträdande roll i skrivandet av vetenskapliga artiklar. Du kommer att jobba med att nyttiggöra den kunskap och den kompetens som finns på universitetet i samhället. Detta uppnås bland annat genom samverkan med intressenter och spridande av projektets forskningsresultat till det omgivande samhället. Slutligen kommer du att bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i både institutionens och universitetets gemensamma verksamheter, såsom forskarseminarier och workshops.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Eftersom projektet har ett tvärvetenskapligt upplägg är vi öppna för att ta emot ansökningar från sökande med avlagd doktorsexamen inom olika samhällsvetenskapliga ämnen, såsom geografi, sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, regionala studier eller liknande ämnen.

Doktorsexamen måste vara avlagd innan beslut om anställning tas. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller andra omständigheter/tjänstgöringar av relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder

Sökande bedöms utifrån vetenskapliga kvalifikationer och lämplighet för anställningen, som angivet i den sökandes CV och personliga brev.

Av särskild vikt är erfarenhet av samhällsvetenskapliga forskningsprocesser med kvalitativa fältarbetsmetoder som intervjuer och workshopar. Lika viktig är dokumenterad förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och planera din tid effektivt. Av särskild vikt är även förmåga att samarbetatvärvetenskapligt.

Av stor vikt är dokumenterad kompetens i eller intresse av en eller flera av: sociala aspekter av industriella/teknologiska förändringar; feministisk samhällsteori, deltagande och kvalitativa forskningsmetoder. Förmågan att samarbeta effektivt med intressenter med en mängd olika bakgrunder från en mängd olika organisationer, är också meriterande.

Till sist är även god förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift på engelska av särskild vikt, medan goda kunskaper i Svenska eller något annat skandinaviskt språk är av stor vikt.

Villkor

Anställningen en visstidsanställning på heltid och sträcker sig över två år. Anställningen kan förlängas under särskilda omständigheter, till maximalt tre år.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska vara på engelska. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ansvarar även för översättning av den dokumentation som är på annat språk än engelska.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och bedömningskrav.
 • CV, inklusive publikationslista.
 • Arbetsprover, som till exempel en publicerad artikel eller ett kapitel från avhandlingen.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner ska också anges (vi kommer att kontakta kandidater för bekräftelse innan vi kontaktar referenspersonerna).

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Ref.nr: REK2022/128

Sista ansökningsdag: 2022-06-05

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/128
Kontakt
 • Stefan Backius, Lektor, 054-7002084
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-7001404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-06-05

Tillbaka till lediga jobb