Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vill du bidra till att minska klyftan mellan klinisk verksamhet och akademi?

Vi söker nu en universitetslektor i psykologi med placering på Karlstads universitet och i Region Värmland.

Region Värmland

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård,regional utveckling och kollektivtrafik.

Institutionen för sociala och psykologiska studier

Vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Institutionen för sociala och psykologisk
studier som omfattas av ämnena Psykologi, Sociologi, Socialt arbete och Genusvetenskap. Inom
psykologiämnet finns drygt 30 medarbetare, där ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Vid psykologiämnet forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, åldrande, hjärnans biologi och funktion, stress, psykisk ohälsa, lärande, konsumtion, lycka och beteendeförändring. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006 och har för närvarande 16 aktiva doktorander.

Beskrivning

Anställningen som universitetslektor i psykologi omfattas av ett nära samarbete mellan Karlstads
universitet och Region Värmland. Som anställd har du hela din anställning vid Karlstads universitet men har under de första fyra åren en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning inom psykologi, stärka pedagogisk kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Värmland. Anställningen är tidsfördelad motsvarande 40 % klinisk forskning, 30 % klinik 30 % utbildning.

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet är i första hand klinisk psykologi för den aktuella anställningen. Arbete inom psykologins övriga områden utgör också en viktig bas för anställningen. Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt bedriva klinisk forskning och utveckling av vården. Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (inom VFU tillsammans med Regionen), undervisa och handleda medarbetare och studenter, bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handledning av examensarbeten. I det kliniska uppdraget har du patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingå i klinikens ledningsgrupp och delta i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetslektor vid Karlstads universitet krävs avlagd doktorsexamen i psykologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde och uppvisad pedagogisk skicklighet. För att verka som klinisk lektor krävs dessutom att du är legitimerad psykolog. Då anställningen innebär klinisk tjänstgöring under de första fyra åren krävs erfarenhet och goda meriter inom klinisk verksamhet. Därtill krävs goda kunskaper i det svenska språket för att sakligt kunna kommunicera med patienter och bedriva säker vård. Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade
motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning/länk/ samt Högskoleförordningen 4 kap § 4).

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen kommer lika vikt att läggas vid prövningen av den sökandes
vetenskapliga, pedagogiska samt kliniska kompetens och förmåga. Vi fäster särskild vikt vid att den
sökande har erfarenhet av verksamhet som psykolog med inriktning mot klinisk psykologi.
Psykoterapeutlegitimation är meriterande, liksom specialistbehörighet med inriktning klinisk psykologi. Handledarutbildning inom psykoterapi är också meriterande liksom erfarenheter av att tidigare ha undervisat på psykologprogram. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Den kliniska skickligheten bedöms utifrån förmågan att se en fördjupad helhet för patienten och vårdförloppet samt att kunna hantera och analysera komplexa vårdsituationer och kunna driva utveckling kopplad till psykologens yrkesprofession. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, patienter och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Stor vikt läggs också vid att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i engelska. Det är meriterande att ha erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare. Vikt läggs vid förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning. Vi värdesätter slutligen god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom uppvisad god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. De
första fyra åren ingår placering i Region Värmland motsvarande 30 % i klinisk verksamhet.
Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Efter fyra år som klinisk lektor med placering delvis i Region Värmland övergår placeringen helt till
Karlstads universitet, som lektor i psykologi.

Ansvarig chef vid Karlstads universitet genomför årligen medarbetarsamtal och har det övergripande medarbetaransvaret. Årlig uppföljning kring uppdragets progression kommer att genomföras tillsammans med FoU-chef och verksamhetschef vid Region Värmland och ansvarig chef på Karlstads universitet.

Vid eventuell anställning kommer information från belastningsregistret att inhämtas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade
rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

 • personligt brev
 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från klinisk och annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • ansökan ska styrkas med giltig yrkeslegitimation och intyg på klinisk erfarenhet

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida  https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-01-31
Ange dnr. REK 2021/157
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/157
Kontakt
 • Line Holth, Prefekt, 070-6457691
 • Fredrik Hjärthag, Proprefekt, 076-0524900
 • Maria EH Larsson Forsknings-och utbchef RV, 072-4684940
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 0547001404
Publicerat 2021-08-31
Sista ansökningsdag 2022-01-31

Tillbaka till lediga jobb