Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utlyser nu en postdoktorsanställning på heltid med inriktning mot icke-teknisk skuld inom storskalig agil mjukvaruutveckling. Anställningen utlyses inom ramen för forskargruppen Software Quality and Digital Modernisation, SQuaD, vid Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Institutionen för matematik och datavetenskap består av två ämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 70 medarbetare. Inom datavetenskap är forskning och utbildning fokuserad på datakommunikation och distribuerade system, cybersäkerhet och personlig integritet samt programvaruteknik. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala partners från både universitetsvärlden och näringslivet. Forskningen som bedrivs inom SQuaD syftar till att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och förändra kvalitetsattribut i långlivade mjukvarusystem för att möjliggöra underhåll och utveckling av sådana system på ett enklare sätt.

Arbetsuppgifter

Postdoktorsanställningen är kopplad till det nya projektet NODLA (Non-Technical Debt in Large-Scale Agile Software Development), som bedrivs i samverkan med näringslivet och med finansiering från KK-stiftelsen. Målet med NODLA är att undersöka icke-teknisk skuld för att förstå orsakerna till ackumulering av icke-teknisk skuld, dess konsekvenser, och åtgärdsstrategier inom storskalig agil mjukvaruutveckling från både yrkes- och forskningsperspektivet. Se mer information om NODLA på webben: https://sola.kau.se/nodla

Behörighetskrav

 • Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
 • Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
 • God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal samt utmärkt förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift.
 • Stark publiceringshistorik.

Bedömningsgrunder

I bedömningen kommer vikt att läggas vid relevant och omfattande erfarenhet av forskning inom storskalig agil mjukvaruutveckling, kontinuerlig mjukvaruutveckling, djupgående kunskap om mjukvaruutvecklingsmetoder, diverse ramverk (exempelvis SAFe, LeSS, DAD, Nexus, Spotifymodellen) i allmänhet, och teknisk/icke-teknisk skuld inom mjukvaruutveckling i synnerhet, till exempel:

 • Publikationer i välrenommerade tidskrifter och välkända konferensbidrag.
 • Visad kunskap om, och erfarenhet av, empirisk forskning med kvalitativa och kvantitativa metoder inom mjukvaruprocesser.
 • Dokumenterat framgångsrikt arbete inom en forskargrupp med demonstrerad självständig forskning.

Mer information om behörighetskrav och bedömningsgrunder finns att läsa i Karlstads universitets Anställningsordning

Villkor

Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år med tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 december 2021 till 1 februari 2022.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant professionell erfarenhet och kunskap samt publikationslista.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner ska också anges.
 • Personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes forskningsintressen och hur de relaterar till NODLAs projektområde. (Max 2 A4-sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare studier på universitetsnivå. Översättning till engelska eller svenska om originalen inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Tre representativa publikationer. För längre dokument, bifoga en sammanfattning (abstract) och en länk till dokumentet i sin helhet.
 • Ett rekommendationsbrev.

Vi förbehåller oss rätten att endast kontakta referenspersoner för de sökande som bedöms mest lämpliga för anställningen.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr: REK2021/117

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2021

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse under perioden 1 december 2021 till 1 februari 2022.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/117
Kontakt
 • Ovais Ahmad, 054 700 2565, ovais.ahmad@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2021-06-30
Sista ansökningsdag 2021-08-15

返回职位空缺页面