Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet. Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet internationella affärer. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 1 000 studenter på olika nivåer. Vid Handelshögskolan finns också utbildningar inom ett antal andra till företagsekonomi relaterade ämnen; bland annat erbjuds ett nystartat juristprogram. 

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt är placerad på ämnet företagsekonomi vid Karlstads universitet. Adjunkten kommer undervisa i kurser på olika nivåer inom ekonomistyrning/externredovisning och närliggande områden. Inom ramen för undervisning ingår även planering och utvärdering. Undervisningen kan ske såväl på svenska som på engelska. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har masterexamen i företagsekonomi, redovisning eller styrning. Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Erfarenhet av deltagande i forskargrupperingar, gärna med koppling till forskningsmiljöer inom Handelshögskolans ansvarsområden är meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med omfattning på 50 % till och med 2020-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. 

Ansökan skall bestå av:

  • personligt brev
  • CV
  • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
  • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
  • kopior på examensbevis och intyg
  • minst två referenspersoner skall anges

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/189

Sista ansökningsdag: 2019-09-17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/189
Kontakt
  • Martin Grimberg Löfgren, prefekt, 054-700 1975
  • Tommy Bergquist, studierektor, 054-700 1349
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-09-03
Sista ansökningsdag 2019-09-17

返回职位空缺页面