Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i datavetenskap, med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

 

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Ämnet datavetenskap har stora undervisningsuppdrag inom ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har tre huvudsakliga inriktningar, datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat prestandaoptimering och molnbaserade lösningar inom datakommunikation, integritet och anonymitetsfrågor inom datakommunikation, samt kodkvalité inom mjukvaruutveckling.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling och kursansvar i kurser inom datavetenskap. Även inslag av forskning kan ingå i arbetsuppgifterna. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

Behörighet

För anställning som universitetsadjunkt krävs minst yrkesexamen om minst 180 HP eller kandidatexamen inom anställningens område. Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig till att genomgå utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden. Samtliga lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet och visad skicklighet av undervisning i datavetenskap på högskolenivå inklusive erfarenhet av uppdragsutbildning, är särskilt meriterande, liksom forskarutbildning. Då undervisningen sker på svenska och engelska är god förmåga att hantera svenska och engelska i tal och skrift meriterande. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid från den 2019-09-01 till den 2020-01-31, med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev
 • CV
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • Intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • Kopior på examensbevis och intyg
 • Minst två referenspersoner skall anges

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/137

Sista ansökningsdag: 2019-06-14

Välkommen med din ansökan!

—————

 

 

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/137
Kontakt
 • Anders Hedin, 054 700 1000
 • Johan Eklund, 054 700 1954
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-05-24
Sista ansökningsdag 2019-06-14

返回职位空缺页面