Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Är du intresserad av processteknik och förnybar energi? Då är detta en doktorandtjänst för dig!

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper som består av fyra ämnen; Miljö- och energisystem, Kemiteknik, Kemi samt Byggteknik. Institutionen har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, inom lärarutbildning samt kandidatprogram i kemi. Huvuddelen av institutionens forskning bedrivs inom forskargruppen Pro2BE, (Processer och Produkter för en cirkulär BioEkonomi) som består av forskare från Miljö- och energisystem, Kemiteknik samt Kemi med inriktningen hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin. Pro2BE har en stark samarbetsbas, både regionalt och nationellt, och forskarna är aktiva i både nationella och internationella samarbetsprojekt. En roll för Pro2BE är att säkerställa kompetensförsörjning för regionens skogsindustriella aktörer. Läs gärna mer om Pro2BE: www.kau.se/pro2be/

Vi söker nu en doktorand som kommer skrivas in vid ämnet Miljö- och energisystem vid Karlstad universitet och arbeta inom det Energimyndighetsfinansierade projektet ”SVINPELS” (Säker och väl karakteriserad råvara och produkt genom innovativ processanpassning vid pelletstillverkning). Du kommer ha din huvudsakliga placering vid Karlstads universitet men du kommer även arbeta tillsammans med forskare vid SLU. Forskningen är processorienterad med målet att designa ett nytt processteg för hartsmognad av tallspån och vidareutveckla energieffektiv avvattning och torkning av sågspån.

Arbetsuppgifter
Detta doktorandprojekt innebär laborativt experimentellt arbete och bearbetning av framtagna data. Arbetet innebär även kontakter med arbets- och driftsledare inom industrin. Du måste vara noggrann experimentellt samt ha goda kunskaper i engelska tal och skrift. Resor och tillfällig placering vid något annat laboratorium kommer att ingå.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 6 kap). Grundläggande behörighet har den som har tagit ut en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen, 7 kap).

För särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Miljö- och energisystem krävs kunskaper motsvarande examen på avancerad nivå inom ämnesområdet. Den som ej uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret men som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, kan förklaras behörig.

Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att läggas vid:

  • kunskaper inom massateknologi och/eller träkemi
  • erfarenhet av laborativt arbete inom skogsindustriella processer
  • engelska i tal och skrift
  • publicering i vetenskapliga tidskrifter
  • svenska i tal och skrift.

Karlstads universitet eftersträvar en jämn könsfördelning varför vi gärna ser kvinnliga sökande. 

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Mer information om forskarutbildning finns på universitetets hemsida http://www.kau.se/forskarutbildning

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (som förlängs med ett år i taget) på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). (Högskoleförordningen, kapitel 5)

Ansökan
Din ansökan ska bestå av:
- ett personligt brev där den sökande beskriver sina intressen i relation till den utannonserade tjänsten,
- en meritförteckning (CV),
- relevanta kursintyg, samt lista på genomförda kurser med betyg och datum,
- kopia av masteruppsats eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- rekommendationsbrev eller kontaktinformation till åtminstone två referenser.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan” som finns på vår hemsida.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan, skicka inte länkar. Alla handlingar ska vara inkomna innan ansökningstiden slut.

Handlingar som inte kan skickas i digital form kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/72): Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Att: Åsa Ivansson, 651 88 Karlstad.

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/72
Kontakt
  • Jonas Berghel, professor, 054-700 12 47,, jonas.berghel@kau.se
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-06-09

返回职位空缺页面