Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker nu en postdoktor inom området undervisningens digitalisering. På institutionen finns flera pågående projekt inom detta område och det är önskvärt är att postdoktor-projektet har en inriktning som sammanfaller med, alternativt har beröringspunkter med, existerande projekt, av vilka de flesta finns länkade via denna webbsida: https://www.kau.se/pedagogiskt-arbete/forskning/undervisningens-digitalisering.

Forskningsmiljön Undervisningens digitalisering, har sin bas vid Institutionen för pedagogiska studier, men med förgreningar i många ämnen som samverkar runt lärarutbildningen. Det är en rik miljö där utbildningsvetenskapliga frågor från olika traditioner, teorier och metoder möts och utvecklas. Anställningen som postdoktor innebär att ingå i – och bidra till – denna forskningsmiljö där forskningsintressen från olika fält möts.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Innehavaren av denna postdoktoranställning kommer att verka i en miljö med ett flertal projekt med intresse av undervisningens digitalisering finns. Här finns också en lic-forskarskola riktad mot detta innehåll. Postdoktorn förväntas bidra till forskningsmiljön vid Institutionen för pedagogiska studier. I anställningen ingår att aktivt arbeta på plats i Karlstad, samt att aktivt delta i institutionens högre seminarium samt övrig relevant seminarieverksamhet. Postdoktorn förväntas på ett strukturerat och självständigt sätt driva delprojekt samt arbeta tillsammans med övriga forskare i gruppen.Undervisning kan ingå som en del av arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller inom annat relevant område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen med relevant inriktning. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Även äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är att den sökande har god muntlig och skriftlig färdighet i såväl svenska som engelska. 

Vi lägger stor vikt vid vetenskaplig kvalitet i sökandens tidigare publikationer samt visad förmåga till samverkan med forskare på såväl en nationell som en internationell arena.

Det är meriterande att i sin avhandling ha bedrivit studier som belyser frågor om digitalisering av undervisning.

Villkor

Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, under två år med start tidigast januari 2019 och senast april 2019. Tillträde enligt överenskommelse.

För att skapa förutsättningar för gott samarbete vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjlig.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att Du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att sökandes kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • Detaljerad meritförteckning / CV
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK 2018/264

Sista ansökningsdag: 2018-12-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/264
Kontakt
 • Christina Olin Scheller, Professor, 054-700 16 89
 • Björn Eliasson, Prefekt, 054-700 24 06
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2018-12-28

返回职位空缺页面