Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i Institutionen för sociala och psykologiska studier. Ämnet socialt arbete har ansvar för socionomprogrammet. Förutom undervisning på grundnivå bedrivs undervisning på avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vid ämnet är drygt 25 personer verksamma med utbildning, forskning och externa kontakter. Ämnet socialt arbete vid Karlstad universitet är en miljö i förändring då det för närvarande pågår omfattande pensionsavgångar, vilket innebär en god grund för att vara med och bygga en ny forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för anställningen är undervisning på socionomprogrammet, vilket även innebär kursansvar, handledning och examination. Till arbetsuppgifterna hör att aktivt delta i forskning, driva egna forskningsprojekt samt att ansöka om externa forskningsmedel i konkurrens. Du förväntas att aktivt delta i ämnets utvecklings- och kvalitetsarbete samt att vara uppdaterad om utvecklingen såväl inom ämnet som samhällsförändringar som har betydelse för det sociala arbetet. Övriga arbetsuppgifter som kan förekomma är handledning och undervisning på magister/master samt forskarutbildningsnivå.

Behörighetskrav

För anställningen krävs doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. Det krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen
som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap.

Bedömningsgrunder

Uppvisad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom socialt arbete bedöms vara av lika och särskild vikt för anställningen. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Vetenskaplig som pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterad för möjlighet att bedöma såväl dess omfattning som dess kvalitet. Även administrativ kompetens skall vara dokumenterad

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt. Viktigt för anställningen är förmågan att samverka såväl inomvetenskapligt som med det omgivande samhället.

Centralt är att du som sökande är intresserad av att utveckla såväl undervisning som forskning. Anställningen ska tillsättas av den sökande som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av socionomprogrammet och socialt arbete som undervisnings- och forskningsämne. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för verksamheten vid avdelningen. Mer information om ämnets forskning kan läsas på hemsidan.

Villkor

Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

 • personligt brev.
 • meritsammanställning med två refrenspersoner.
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet.
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper.
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
 • planer för den framtida verksamheten.
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå).
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis.
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2018-12-14

Ange dnr. REK 2018/229

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/229
Kontakt
 • Line Holth, Prefekt, 054-700 19 05
 • Marie Nordfeldt, Professor och ämnesföreträdare, 054-700 11 14
 • Hans Ovall, Programledare, 054-700 25 09
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-11-12
Sista ansökningsdag 2018-12-14

返回职位空缺页面